elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

TEİAŞ Müfettiş Yardımcısı Alımı İş İlanı

TEİAŞ 20 Aralık 2014 Cumartesi günü yapacağı sınav ile müfettiş yardımcısı alıyor. TEİAŞ Müfettiş Yardımcısı alım ilanı ile ilgili, başvuru şartları, sınav yeri ve tarihi ve başvuru sırasında istenen belgeler ile ilgili ayrıntılar haberimizde.A- A+
05.12.2014 tarihli yazı 12667 kez okunmuştur.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ), Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı ile elektrik ve elektrik elektronik mühendisliği mezunu 7 müfettiş yardımcısı alacaktır. Peki sınav yeri ve tarihi, başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler neler?
 
 
 
 
 
 
Yazılı Sınavın Tarihi ve Yeri
 
Müfettiş Yardımcılığı sınavı, 20 Aralık 2014 Cumartesi günü 10.00-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri arasında “TEİAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

 

Sınava Başvuru Şartları

 
Sınava başvurabilmek için aşağıdaki yerine getirmek gerekmektedir:
 
► Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP8 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 140 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
 
► KPDS, ÜDS, YDS’den 60, TOEFL-IBT’den 72, IELTS’den 4 ve FCE’den 75 ve üzeri puan almış olmak
 
► 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak
 

► 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01.01.1978’ dir.)
 

► Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştiren ve en az dört yıl eğitim veren fakülteler ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak
 

► Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak
 

► Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
 
► Sabıka kaydı bulunmamak
 

► Sicil, tutum ve davranışları bakımından müfettişliğe engel bir hali bulunmamak
 

► Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak
 

Sınav Başvurusu

 
Başvuru şartlarını yerine getiren adaylar, 15 Aralık 2014 Pazartesi saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok (Kat:15/57) Bahçelievler/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile başvuru yapabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ,bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 

Başvuru sırasında istenen belgeler

 
Başvurmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

(1) Sınav Başvuru Formu ( www.teias.gov.tr ) internet adresinden temin edilebilir,
 
(2) Geçerlilik süresini doldurmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi,
 
(3) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) puanını gösterir belge,
 
(4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Diploma veya bitirme belgesi aslı TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir.),
 
 (5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,
 
(6) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 
(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
 
(8) Adayların (erkek) askerlik ile ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
 
(9) Sabıka kaydı bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
 
(10) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

 

Sınav Giriş Belgesinin Temini

 
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar, 16 Aralık 2014 Salı günü “www.teias.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 17 Aralık – 19 Aralık 2014 tarihleri arası saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok (Kat:15/57) Bahçelievler/ANKARA” adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir. Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı,  sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir.
 

Sınav Konuları

 
►1.Grup: Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konuları:
 
 • Güç Sistem Analizi
 • Enerji İletim Dağıtım
 • Yüksek Gerilim
 • Elektrik Makineleri
 • Devre Analizi
 • Güç Elektroniği
 • Elektromanyetik Alanlar
 • Sinyaller ve Sistemler
 • Elektronik Devreler
 
 2.Grup: Temel Mühendislik Konuları:
 
 • Genel Matematik
 • Fizik
 • Bilgisayar (Temel Bilgiler)   
 

Sınavın Şekli ve Değerlendirme

 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır. Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100'dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için iki grup sınavındaki puanın 65'den aşağı olmaması gerekir. Puanlamada Genel Ortalama Hesaplamasında Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konuları: %70, Temel Mühendislik Konularında %30 oranı esas alınacaktır. Sözlü sınava giriş hakkı yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacaktır.
 
Yazılı sınavı başaran ilk 14 aday asıl, sonraki 7 aday da yedek olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. Gelmeyen asıl aday yerine yedek aday sıralamaya göre sözlü sınava alınacaktır. Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, TEİAŞ internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
 
Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların “www.teias.gov.tr” internet adresinde yayınlanmasından itibaren en geç 2 gün içerisinde, TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapacaklardır. İtirazlar, sınavı yapan üniversiteye iletilecek ve üniversiteden alınacak cevap adaya bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan veya süresinde yapılıp isim, imza ve adres bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile algılama, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulacaktır.
 
Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır. Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Başarılı olanlara TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca gerekli tebligat yapılacaktır.
 
Sınavla ilgili detayları, (0312) 203 88 43 no’lu telefonlardan alınabilir.
 

Kaynak:

TEİAŞ


 
Osman Öztürk Osman Öztürk Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder Yazdır