elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Petrol Ofisi 24 milyon YTL vergi cezası aldı

Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları akaryakıt şirketlerini markaja aldı.A- A+
01.08.2008 tarihli yazı 2345 kez okunmuştur.


Petrol Ofisi A.Ş.'nin 31.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından akaryakıt dağıtım şirketlerine ilişkin olarak yapılan sektörel inceleme sonunda düzenlenen inceleme raporları dayanak gösterilerek Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından gönderilen 2003-2007 dönemine ilişkin olarak toplam 9.916.863,16 YTL vergi aslı, 13.810.421,40 YTL vergi ziyaı cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri tarafımıza tebliğ edilmiştir.

İhbarnamelerin dayanağı olan Vergi İnceleme Raporları, akaryakıt dağıtım şirketleri ile istasyon sahipleri arasında düzenlenen intifa sözleşmelerinin kira sözleşmesi gibi değerlendirilerek yapılan intifa ivazı ödemelerinin stopaja tabi tutulması gerektiği iddiasına dayanmaktadır.

Sözkonusu vergi inceleme raporları ve tarafımıza tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak İstanbul Vergi Mahkemesi nezdinde yasal süresi içinde dava açılacak olup,mevcut durumda herhangi bir ödeme sözkonusu değildir."Kaynak: Habertürk