elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Mann Hummel, 2010 yılını büyüyerek kapadı

Alman otomotiv filtrasyon sistemleri devi Mann Hummel, 2010 yılını büyüyerek geçirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre 201 yılı satışlarında %30 oranında artış kaydedildi.A- A+
24.05.2011 tarihli yazı 2049 kez okunmuştur.

MANN+HUMMEL geçen yıl, her saniye 25 filtre üreterek toplam 400 milyon filtre elemanı üretimi gerçekleştirdi. Şirketin 2010 yılına ait bazı verileri şu• Satışlar % 30,4 artışla 2,18 milyar Euro seviyesine ulaştı


• EBIT 149,2 milyon Euro seviyesine erişti


• Dünya çapındaki sürekli işgücü %12 arttıMANN+HUMMEL 2010 mali yılında, satışlarında %30,4 oranında artış (döviz kuru etkilerinin çıkarılmasından sonra %24,6) kaydederken, global otomotiv endüstrisi, VDA (Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği) verilerine göre, yaklaşık %8 büyüdü. Aynı zamanda, EBIT 23 milyon Euro (2009) seviyesinden 149 milyon Euro seviyesine (2010) yükseldi ve ROCE de %25,6 seviyesine (2009: %3,9) erişti. 2010 yılında, dünya çapında MANN+HUMMEL sürekli bazda 13.201 eleman istihdamıyla, istihdamda %12'lik bir artış ger-çekleştirdi.Başkan ve CEO Alfred Weber '1999 yılından beri, satışlarımı-zı her yıl ortalama %9,1 artırdık. 2010 yılı MANN+HUMMEL'in 70 yıllık başarı öyküsündeki en iyi yıl oldu. Geçen yıl, her sa-niye 25 filtre üreterek toplam 400 milyon filtre elemanı ürettik. Gezegendeki gerçek anlamda her otomobil ve kamyona bir MANN+HUMMEL ürünü takıldığı için bu pek de sürpriz sayıl-maz', açıklamasını yaptı ve ekledi: 'Bu yıllık sonuçlar sıkı bir çalışmanın ürünüdür. Personelimizin sergilediği büyük çaplı bağlılık ve motivasyon MANN+HUMMEL'in performans rekoru kırmasının temel nedenidir. 2011 yılında da büyüme hızı ge-çen yılla kıyaslandığında yavaşlama eğilimi gösterse de aynı rotada kalmaya devam edeceğiz'.MANN+HUMMEL her yıl, bölgesel ortalamanın üzerine çıka-rak toplam satış rakamının %4'ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayır-maktadır. Araştırma bütçesinin bir kısmı alternatif tahrik sis-temlerine yönelik konsept, ürün ve teknolojilere ayrılmaktadır. Şirket halihazırda elektrikli-mobilite alanında 10 proje yürüt-mektedir. Aynı zamanda, filtreleme uzmanları önümüzde uzanan uzun yıllar boyunca kişisel ve ticari mobilitenin temeli olmayı sürdürecek yanmalı motorlar için optimizasyon sağla-yan çözümler üzerine odaklanmaya devam etmektedir. Araş-tırma ve geliştirmeye odaklanılma stratejisi daima sürdürülebi-lir ve çevre dostu ürünler sunmaktadır. İnsanlara ve çevreye saygı temel bir şirket değeridir.


MANN+HUMMEL hakkında


MANN+HUMMEL Grup uluslararası otomotiv ve makine mühendisliği endüstrilerinde bir geliştirme ortağı ve orijinal donanım tedarikçisidir. Şirket, dünya üzerine yayılmış 41 farklı mekanda çalışan 12.400 personeliyle 2010 yılında 2 milyar Euro'yu aşkın ciro yapmıştır. Grubun ürün portföyü hava filtre sistemleri, emme manifold sistemleri, likit filtre sistemleri, kabin filtreleri ve otomotiv endüstrisinde pek çok entegre fonksiyonlu plastik silindir kapakları yanında servis ve onarım işlemlerinde kullanılan filtreleri kapsamaktadır. Genel mühendislik, süreç mühendisliği ve endüstriyel üretim mühendisliğine yönelik ürün portföyünde endüstriyel filtreler, dizel motorlarda karbon emisyon değeri seviyelerini azaltan bir dizi ürün, su filtreleme sistemleri ve plastik enjeksiyon tesislerinde kullanılan plastik ham madde kurutma, dozajlama ve besleme sistemleri ve donanımı bu-lunmaktadır. MANN+HUMMEL hakkında daha fazla bilgi için http://www.mann-hummel.com