elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

İGDAŞ'tan zehirlenmelere karşı uyarılar

İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, son günlerde sık sık gündeme gelen doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.A- A+
02.01.2009 tarihli yazı 1985 kez okunmuştur.

Arslan, "Zehirlenmeler, doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımının yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması, baca sensörünün bulunmaması veya iptal edilmesinden dolayı görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılması sonucu olur" dedi.İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde insan sağlığını tehlikeye sokan ve ölümlere de yol açan baca gazı zehirlenmelerinin nedenleri ve alınacak önlemlere dikkat çekti. Aslan, "Doğalgaz zehirsiz bir gazdır. Yaralanma ve ölümlere yol açan zehirlenme doğrudan doğalgazla ilgili değildir. Zehirlenmeler, doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımının yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması, baca sensörünün bulunmaması veya iptal edilmesinden dolayı görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılması sonucu olur" dedi.Aslan, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmaları ve kışa girmeden baca temizliğini mutlaka yaptırmaları gerektiğini, aksi takdirde üzücü olaylarla karşılaşılabileceğini belirterek, "Doğalgaz diğer yakıtlara göre bacalarda kirliliğe neden olmaz. Çeşitli dış etkenlerin (rüzgar, sarsıntı v.s.) yanı sıra, doğalgazdan önce kullanılan kömür ve odun gibi yakıtlar, bacalarda is ve kurum oluşturur. Gerekli bakım ve temizlik yapılmadan doğalgaz kullanılması durumunda, gazın yanmasıyla oluşan atık gazlar, bacada yoğuşma oluşturur.Bu yoğuşma baca içerisindeki kurum ve isleri yumuşatmakta, yumuşayan kurum ve isler ile birlikte baca içindeki harç parçaları da kabararak baca içine dökülmekte, dolayısıyla tıkanmalara yol açmaktadır. Oluşan bu tıkanıklıklar, bacanın çekişini kısmen ya da tamamen engelleyerek atık (karbonmonoksit) gazların geri tepmesine ve cihazların, boruların bulunduğu mahalle yayılmasına yol açmaktadır. Vatandaşlarımız hangi tür yakıt kullanırlarsa kullansınlar, bacalarını yılda en az bir kez,kışa girmeden önce mutlaka, İtfaiye ya da İtfaiye'nin yetkilendirdiği firmalara temizlettirmelidir. Bununla birlikte doğalgazlı cihazla rın (kombi vs) her yıl yetkili servislere bakımının yaptırılması da gereklidir" diye konuştu.Aslan, doğalgaz kullanıcılarını, İGDAŞa bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları konusunda da uyararak, bu tür yanlış uygulamalardan dolayı da istenmeyen olaylar yaşandığını, abonelerin mutlaka tesisat ve cihazlarını İGDAŞ yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmeleri gerektiğini kaydetti.İGDAŞ'ın güvenli kullanım konusunda oldukça hassas olduğunu belirten Aslan, bu konuda İstanbul genelinde geniş kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını, tüm ilçelerde vatandaşları doğalgazın güvenli ve verimli kullanımı konusunda bilinçlendirme seminerleri düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Biz doğalgazın güvenli kullanımını her şeyden önemli görüyoruz.Bu konuda abonelerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Şu günlerde sektörün sivil toplum kuruluşlarından DOSİDER ve BACADER ile ortak bir çalışma hazırlığı içindeyiz. İstanbul'un tüm ilçelerinde özellikle ev kadınlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımıza güvenli ve verimli doğalgaz kullanımı konusunda eğitici seminerlerin hazırlıklarını tamamlamıştık. Önümüzdeki hafta seminerlerimize başlayacağız. Ayrıca bu konuda açıklayıcı bilgiler içeren broşürler ve görsel materyaller hazırladık. Bunları da vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bununla birlikte yine güvenli kullanımla ilgili mıknatıslı etiket (uyarıcı magnet) yaptırdık ve önümüzdeki günlerde tüm abonelerimize göndereceğiz."BACA GAZI ZEHİRLENME OLAYLARININ NEDENLERİ


Baca gazı zehirlenme olaylarının nedenleri ise şunlar:


"- Doğal gaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi , bakımı yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması.


- Baca başlığı olmamasından dolayı rüzgarlı havalarda baca tepmesi olması ve yağmur suyunun baca içerisine girerek baca malzemesine zarar vermesi.


- Baca sensörünün olmaması veya yetkisiz kişiler tarafından iptal edilmesinden dolayı standartlarda belirtildiği görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılarak risk oluşturması .


- Abonelerin yakma tesisinin bakım, onarım ve bacanın temizlenmesini yönetmeliklerin gerektirdiği şartlar ve zamanda yaptırmaması.


- Bacalı ve açık yanmalı cihazların kullanıldığı mahale açılmış olan menfezlerin sonradan iptal edilmiş veya kapatılmış olması.


- Doğal gaz kullanan abonelerin tesisata yönelik ve izinsiz olarak tadilat işlemleri yaparak tesisatı uygunsuz hale getirmeleri.


- Baca yapımında kullanılan malzemelerin bacada meydana gelen yoğuşma suyunun baca malzemesine zarar vermesi .


- İnşaat aşamasında baca yapılırken baca iç bölmelerinin daraltılmasından dolayı baca çekişinin sağlanamaması.


- Baca çekişinin bozulması ve baca gazının dış atmosfere tahliye edilememesi sonucu bacada ve yakıcı cihaz davlumbazı etrafında yığıntıya neden olması.


- Abonelerin doğalgazlı yakıcı cihazlarının bakımını yaptırmamaları veya yetkisiz kişilere yaptırmaları".Kaynak: İHA