elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

GSM operatörleri birleşiyor mu?

Dünyanın en büyük Büyüme Danışmanlığı ve Pazar Araştırma (Growth Consultancy & Research) gruplarından biri olan Frost & Sullivan, Avrupa'da telekom sektöründeki aşırı rekabet, teknoloji ve altyapı masrafları, müşteri sadakatsizliği gibi nedenlerle GSM operatörlerinin birleşmesinin söz konusu olabileceğini açıkladı.A- A+
17.05.2011 tarihli yazı 5481 kez okunmuştur.

Frost & Sullivan şirketinden yapılan açıklamaya göre; Avrupa'da Telekom pazarınındaki aşırı rekabet, teknoloji ve altyapı harcamaların büyüklüğü, müşteri sadakatsizliği, pazar payına kıyasla pazardaki oyuncuların çokluğu gibi sektörü zorlayan sorunlara karşı GSM operatörlerinin birleşmesi söz konusu olabilir.Avrupa'da mobil ve kablosuz iletişim sektörünün kullanıcı başına düşen gelir seviyesi ve gelecek nesil ağların tamamlanması için gerekli kaynakların daraltılması gibi ciddi sorunlar, Telekom operatörlerini yeni arayışlara yöneltiyor. Frost & Sullivan iletişim analistleri, Avrupa'nın cep telefonu ve kablosuz pazarının doyma noktasına geldiğini belirterek sektörel problemlerin üstesinden gelebilmek için çözümün Telekom operatörlerinin birleşmesinden geçtiğini vurguluyorlar.Önce müşteri memnuniyeti


Frost & Sullivan iletişim sektörü analisti Jayashree Rajagopal'a göre sektöre yeni katılımcılardan kaynaklanan yoğun rekabet ve yeni fiyatlandırma politikalarının kullanıcı başına ortalama geliri geliştirmeye yönelik düzenlemelerle sonuçlandığını belirtiyor. Bu anlamda kullanıcılar ana gelir kaynağı olduklarından sektörde en önemli rolü oynamaya hazırlanıyor ve Telekom müşterilerinin sayısı hızla artıyor. Telekom şirketleri mevcut müşterilerini elde tutmak ve yenilerini kazanmak doğrultusunda gelirlerini artırırken, halihazırdaki müşterilerini tatmin eden bir ücretlendirme planını yürürlüğe koymaları zorunlu hale geliyor.Teknoloji talebe karşı yavaş ilerliyor


Gelecek nesil teknolojiler, hız ve kapasite artırımına duyulan ihtiyacın kaşılanması için test edilip geliştiriliyor. Sunulan hizmet ve uygulamalar sağlık ve bankacılık gibi sektörlerde cep telefonu kullanımını yaygınlaştırıyor. Fakat bu hizmetlerin yakın gelecekte daha iyi servis kalitesi ve daha yüksek kapasite beklentisine karşı yetersiz kalabileceği öngörülüyor. Nitekim Frost & Sullivan analisti Rajagopal, yeni katılımcıların gelecek nesil altyapı yatırımlarını karşılayabilecek konumda olmadıklarına dikkat çekiyor. Bunun doğal sonucu olarak yeni oyuncuların yeterli yatırım imkanı olan büyük aktörlerle bir araya gelmesi zorunlu hale geliyor.Telekom şirketlerinin rekabet savaşı


Telekom operatörleri yeni müşterilere erişmek için sabit fiyat planı ve düşük fiyat uygulamasıyla pazar payını büyütüyor, müşteri sayılarını artırıyorlar. Aynı anda bilgi servislerinin kullanımının artmasıyla kullanıcı başına ortalama geliri yükseltecek başarılı hizmetler sunabiliyorlar. Ancak Telekom pazarına yeni oyuncuların dahil olması belirgin bir fiyat savaşı ile sonuçlanmış bulunuyor. Şirketler pazarda pay sahibi olabilmek için tarifelerini aşağıya çekiyor, yoğun rekabet kullanıcı başına ortalama gelirin düşmesiyle sonuçlanıyor. Öte yandan yoğun rekabet müşteriler açısından uygun opsiyonların sayısını çoğaltıyor ve büyük oranlarda operatör değiştirmelerine neden oluyor. Dolayısıyla Telekom şirketleri açısından en temel mesele müşteriyi elde tutmak oluyor.Mevcut pazar payını korurken yeni aboneler kazanmak ve hem abonelerini memnun etmek hem de gelirleri artırmayı gerçekleştirmek başarıya giden yolun anahtarı olarak görülüyor. Bu dengeyi tutturabilmek ve faaliyet gösterdikleri ülkelerde operasyon skalasını genişletebilmek için büyük Telekom şirketlerinin küçük rakipleriyle birleşmelerinin yöntemini bulmaları gerekiyor.Frost & Sullivan analisti Rajagopal, stratejik birleşmelerin ve planlanmış kazanımların ortaklık ilişkisine giren Telekom operatörlerinin önünde duran problemleri birlikte göğüslemelerine yardımcı olacağını vurguluyor. Uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesi için yeniliklerin anahtar rol oynayacağını belirten Rajagopal, kurulacak ortaklıkların Avrupa'da doyma noktasına gelen telekom sektörüne canlılık getireceğinin, gelir artırmak için yeni hizmetlere odaklanmalarını sağlayacağının altını çiziyor.


Kaynak: sirkethaberleri.com