elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Elektrik Tesisleri Teklif Hazırlama Ve Değerlendirme Eğitimi

Elektrik tesisleri yapım işleri ihaleleri için alınan teklifler üzerinde “doğru” değerlendirmeler yapabilmek önemlidir. Teknik şartname çerçevesinde “doğru” yüklenicinin seçilmesini sağlayacak olan “doğru” değerlendirmeler ise “REEL MALİYET ANALİZLERİ”nin yapılmış olmasını gerektirir.A- A+
05.03.2013 tarihli yazı 18483 kez okunmuştur.

Neler Kazanacaksınız


Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik üretim şirketleri ve yenilenebilir enerji alanında yatırım gerçekleştirmek isteyen girişimciler “Reel Maliyet Analizleri”ni doğru şekilde yaparak;
 
Teklifleri günün piyasa şartlarına göre değerlendirebilir.

Aşırı düşük ve yüksek teklifleri kolaylıkla ayıklayabilir.

İşi doğru yükleniciye vererek, tesisleri mühendislik standartlarına uygun olarak yaptırabilir.
 

Eğitimin Hedefleri

 
Planlaması yapılmış projeler için gereken adam/saatlerin, mühendis gün/saatlerin, malzeme ve ekipmanların gerçeğe yakın ve piyasa ekonomisinin şartlarına göre tahmin edilebilmesi.

Yaklaşık maliyet analizlerinin yapılması.

T.C. Bayındırlık Bakanlığı, TEDAŞ, DSİ, İller Bankası vb. ilgili kuruluşların birim fiyatlarının doğru analiz edilmesi ve risklerin (eleman kaybı, malzeme temini ve coğrafî şartlar vb.) hesaplanması.
Şirketlerin çeşitli yapım işlerindeki kârlılık oranlarını artıracak bilgi, anlayış ve kavrayışlar kazandırılması.
 
 

 

İşveren olarak pazarlık payını (gücünü) artırabilir.

Yatırım bütçesi EPDK tarafından birim bazlı belirlendiğinden dolayı, doğru planlama gerçekleştirerek yatırım bütçesinden kârlılık oranlarını artırabilir.

Yatırım bütçelerinde sağlanabilecek minimum % 5’lik bir iyileştirmeyle net kârı artırabilir.

 

Hedef Kitle

 
Elektrik dağıtım şirketlerinde, elektrik üretim şirketlerinde ve elektrik şirketlerine elektrik tesisleri yapım hizmetleri sunan yüklenici firmalarda “Proje Tesis”, “Yatırım Planlama”, “Sistem İşletme” vb. gibi bölümlerde çalışan kişiler.

Yenilenebilir enerji alanında yatırım gerçekleştirmek isteyen girişimciler.

Bu alanlarda çalışmak isteyen kişiler.
 
 

Eğitimin İçeriği

 
Elektrik Tesisleri Yapım İşleri Hakkında Genel Bilgi
 
Teknik Şartname ve Reel Maliyet Analizinin Önemi
 
Reel Maliyet Analizlerinde Yapılan Hatalar
 
Bill of Quantities (Boq) Metraj Tablosu Oluşturma
 
Ana ve Yardımcı Ekipmanları Belirleme
 
Farklı Malzemeler İçin Ortalama Adam-Saat Oluşturma
 
♦ Makine Gerektirmeyen Yalın İş Gücü İşleri 
 
♦ Yardımcı Ekipman Gerektiren Ortalama Ekipman Kiralama Ücretleri 
 
Teklif Oluşturma (Excel Tabanlı Yazılım) ve Teklif Değerlendirme
 
♦ Genel Gider Hesaplanması, Kâr Oranlarının Belirlenmesi 
 
♦ Toplam Maliyete Katkısı Olan Girdilerin Hesaplanması 
 
♦ Personel Değişikliklerinin Fiyata Olan Etkisi
 
İstatistikî Verilerden ve Geçmiş Denemelerden Yararlanılarak Adam-Saat Kayıtlarının Tutulması 
 
 

Eğitimde Kullanılacak Araç-Gereçler

 
Excel Tabanlı Yazılım,
Örnek Proje İlerleme Safhaları,
Yurt İçi ve Yurt Dışı Proje İlerleme Rapor Örnekleri,
Videolar, Animasyonlar, Fotoğraflar
 
 

Eğitimde Gerçekleştirilecek Uygulamalar

 
Yenilenebilir enerji kaynakları elektrik yapım projesi için örnek adam saatli bütçe oluşturma.

Bir dağıtım trafo merkezi projesi için örnek adam saatli bütçe oluşturma. 

Bir enerji nakil hattı (havai hat-yer altı) projesi için adam saatli bütçe oluşturma.


Detaylı Bilgi için tıklayınız: Enerjik.com.tr

 
 

Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder Yazdır