elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Güney Marmara Rüzgarla Büyüyor

Enerjide dışa bağımlılık sorununu çözmek isteyen Türkiye son zamanlarda yenilenebilir enerji ile kaynak çeşitlendirmesine öncelik veriyor. Ardı arkası kesilmeyen projelere 10 yıl içerisinde Güney Marmara bölgesine 10 milyar dolarlık yeni yatırımlar yapmayı planlıyor.A- A+
03.04.2013 tarihli yazı 10817 kez okunmuştur.
Günümüzün geleneksel enerji üretim ve tüketim teknolojilerinin  insan, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel  seviyede olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir.  Bu nedenle, enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve  tüketilmesi amacı ön plana çıkmıştır. Ülkeler özellikle sıfır  salımı olan YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI güvenilir, ekonomik, kaliteli ve serbest piyasa mekanizması ile  şartlarını zorlamadan ekonomiye kazandırılmasına, enerji  üretim teknolojilerini bu yönde geliştirmeye, üretimi ile  tüketimini teşvik edici çeşitli politikaların oluşturulmasına ve  strateji belgelerinin hazırlanmasına hız vermişlerdir.

Enerjide dışa bağımlılık sorununu çözmek isteyen Türkiye son zamanlarda yenilenebilir enerji ile kaynak çeşitlendirmesine öncelik veriyor. Ardı arkası kesilmeyen projelere 10 yıl içerisinde Güney Marmara bölgesine 10 milyar dolarlık yeni yatırımlar yapmayı planlıyor.

 


Bakanlığımızca hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planında mevcut yenilenebilir hedefleri;

 
1- Kaynak çeşitliliğinin özellikle yerli kaynaklara öncelik verilerek sağlanması. 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum yararlanılması,

2- Enerji arzında yenilenebilir enerji payının artırılması. 2023 yılında elektrik üretiminin en az %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması,


 2013 yılı sonuna kadar inşa halindeki 5000 MW hidrolik santrallerin tamamlanması
⇒ 2015 yılı sonuna kadar rüzgar kurulu gücünün 10.000 MW olması
 2015 yılı sonuna kadar jeotermal kurulu gücünün 300 MW olması
 2023 yılı sonuna kadar güneş kurulu gücünün 3000 MW olması

2 bin 260 megavat kurulu rüzgar enerjisine sahip olan Türkiye'de bu gücün yüzde 26'sı Balıkesir'de  bulunuyor. Günümüzde 595 megavatlık bir elektrik üretim kapasitesine sahip olan kentte, 10 yıl içerisinde yapılacak olan 10 milyar dolarlık yatırımla enerji kapasitesi yükselecek.


Türkiye Yenilenebilir Enerji Piyasasının Gelişimi İçin  Anahtar Hususlar;


► Türkiye’nin artan elektrik talebi, enerji politika öncelikleri, ilgili yasal mevzuatı, coğrafi konumu ve global pazarlara yakınlığı ve ENTSOE üyeliği ile sınır ötesi elektrik ticareti imkanının sağlanması göz önüne alındığında Türkiye Yenilenebilir Enerji Piyasası’nın yüksek bir gelişim potansiyeline sahip olduğu açıktır.

► Yenilenebilir Enerji piyasasında küçük yatırımların teşvik edilmesi piyasa gelişimine katkı sağlayacaktır.

► Teşvik mekanizmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, piyasanın gelişimine göre gerektiğinde revize edilmesi önem taşımaktadır.

► Yenilenebilir enerjiden kaynaklı elektriğin sisteme entegrasyonunu sağlamak üzere, elektrik şebekesinin geliştirilmesi önceliklidir.

► Rüzgar ve güneş enerjisi teknolojilerinin Ülkemiz koşullarında geliştirilmesi önemli adımlardan biri olacaktır.


FAYDALI ADRESLER: 


► REPA(İl Bazlı Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası)
► Türkiye RES Haritası
► İşletmedeki RESlerKAYNAKLAR :

► Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
► Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Enerji Planı

Alper   Görkey Alper Görkey Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.