elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yenilenebilir enerjiye yeni destekler geliyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarında varolan potansiyelin hızla yatırıma dönüştürülmesi için yeni destekler geliyor.A- A+
15.10.2008 tarihli yazı 2849 kez okunmuştur.

2016 tarihine kadar işletmeye gidecek yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik için alım garantileri yeniden düzenleniyor.TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, 2005 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Ürettimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da değişiklik yapılması için yasa teklifi hazırladı. Teklif, yenilenebilir enerji kaynaklarından her kaynağa farklı tarife esası üzerine 10 yıl süreli alım garantisi verilmesini ön gören bir dizi düzenlemeyi içeriyor. 1 Ocak 2016 tarihine kadar işletmeye girecek tesisler için 10 yıllık sürelerden sonra ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren işletmeye girecek tesisler için, uygulanacak fiyat, EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı olacak. Ancak Bakanlar Kurulu, EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı olacak. Ancak Bakanlar Kurulu, EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının altında olmamak kaydıyla fiyatları belirleyebilecek.Soner Aksoy, tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelişin bulunduğunu anlatarak, 'Bugün dünyada rüzgarda kurulu gücün 100 bin MW'a yükseldiği bir dönemde, ülkemizin de yerli kaynakların ön plana çıkarılması noktasında benzer atılımları gecikmeden yerine getirmesi gerekiyor' dedi. Yasa teklifinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elektrik üretimi konusunda önemli bir ivme sağlayacağını kaydeden Aksoy, AB ülkelerindeki uygulamaya bakıldığında yenilenebilir enerji kaynakları için mali, vergi ve üretim teşvikleri adı altında çeşitli piyasa destek yöntemlerinin uygulandığını belirtti. Aksoy 'Almanya güneşe 47 Euro cent, biyokütleye 18 Euro cent veriyor' dedi.Yenilenebilir enerji kaynakları konnusunda yapılan yatırımlarda imar planı nedeniyle yaşanan sorunlarının önüne geçmek için de mevcut yasada değişikliğe gidiliyor. Buna göre belirlenen yenilenebilir kaynak alanları resmen imar planlarına işlenmek üzere Elektrik İşleri İdaresi tarafından ilgili mercilere bildirilecek.Rüzgar enerjisi için 6 euro centTeklife göre, yasa kapsamında satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; 1 Ocak 2016 tarihine kadar işletmeye girecek tesisler için EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye elektrik toptan satış fiyatının altında olmamak kaydıyla; üretim tesislerinin devreye girdiği tarihten itibaren şöyle uygulanacak: Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinden elde edilen elektrik için kilovatsaatte ilk 5 yıl için 6 Euro cent, ikinci 5 yıl için 5 Euro cent, biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde üretilen elektrik için ilk beş yıl 14 Euro cent, ikinci 5 yıl 10 Euro cent, jeotermal kaynaklara dayalı sistem ve santrallardan elde edilen elektrik için ilk 10 yıl süresince 18 Euro cent, hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesislerinden elde edilen elektrik için 10 yıl süresince 5 Euro cent karşılığı Türk Lirası olacak. Bu fiyatın üzerinde serbest piyasada satış imkanı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans sahibi tüzel kişiler bu imkandan faydalanacaklar.Kaynak: Dünya Gazetesi


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.