elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu
(UTİS2009)

Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS2009) 2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda gerçekleştirilecektir.A- A+
01.10.2009 tarihli yazı 2619 kez okunmuştur.

Makina İmalat sektöründe, Talaşlı İmalat oldukça önemli bir yer tutmakta olup, daha yüksek katma değere ulaşmak, araştırma-geliştirme ile sağlanabilir. AR-GE çalışmalarında Sanayi-Üniversite işbirliği gereklidir. Bu birliktelik ve işbirliği, üniversiteler, imalat sektöründeki işletmeler, ilgili dernekler ve araştırma kurumları arasındaki diyalogların güçlendirilmesi, ortak stratejiler geliştirilerek, koordinasyonlar oluşturularak sağlanabilir. Ülkenin kalkınması ve yaşanılan zorlukların üstesinden gelebilmenin yolu; birlikte olmak, kaynaşmak, aynı hedeflere odaklanmak ve çalışmaktan geçmektedir. Böylesi çalışmaları gerçekleştirmek için, öncelikle bu tür faaliyetlerde bulunarak, gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, bu yolda belirlenen, yaşanan sorunların, öncelikli problemlerin, gereksinimlerin olası çözüm önerilerinin ortaya konulacağı bir tartışma ortamı oluşturmak gerekmektedir.

Yapılması düşünülen bu bilgilenme ve tartışma ortamının ilki 02-03 Ekim 2009 tarihinde, ULUSAL TALAŞLI İMALAT SEMPOZYUMU (UTİS 2009) çerçevesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampus'unda gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ilk günü bildirilerin sunumları yapılacak, ikinci gün amaca yönelik sanayi temsilcilerini ve akademisyenleri buluşturacak panel ve yuvarlak masa toplantıları ile devam edilecektir. Etkinliğe katılmayı arzu eden konu ile ilgili firmalar için kendi tanıtımlarını yapabilecekleri, panolar ve stant masalar verilebilecektir.


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.