elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Temiz Enerji Platformu'ndan nükleer protestosu

Temiz Enerji Platformu, Türkiye’de nükleer enerji santrallerinin kurulmasının çevre, sağlık, tarım ve güvenlik açısından tehlike oluşturacağını bildirdi.A- A+
26.09.2008 tarihli yazı 2428 kez okunmuştur.

Temiz Enerji Platformu'nun Akkuyu nükleer santral ihalesinin gerçekleştirildiği 24 Eylül günü İstanbul'da düzenlediği basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy da katıldı. Gençay Gürsoy burada yaptığı konuşmada, nükleer enerjinin toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği olarak nükleer enerji santrallerini kurulmasına karşı olduklarını belirten Gürsoy, Türkiye'nin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini vurguladı.Platformun ortak açıklamasında da, nükleer santralin temiz ve yaşanabilir bir çevrede yaşam hakkını olumsuz yönde etkileyeceği vurgulandı. Nükleer enerjinin diğer tüm elektrik üretim yöntemlerinden daha pahalı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, tek bir santralin kurulum maliyetinin 3,5 milyar dolar civarında olduğu, dünyada enerji üreten tesislerden yalnızca nükleer santrallerde ortaya çıkan katı atık ve sıva radyoaktif atığının yatırım masraflarının da oldukça yüksek olduğu kaydedildi.Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm canlılar için olmazsa olmaz olan atmosferdeki oksijeni yakmadan, solunan havayı ve çevreyi kirletmeden temiz enerji üretimine olanak sağladığına dikkat çekilen açıklamada, gelişmiş ülkelerin artık elektrik üretimini kömürlü termik santrallerde yapmadığını, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarını kullandığına dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin coğrafi konumu, yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline sahip olduğunun da altı çizildi.Dünya iklimindeki olumsuz gelişmeleri durdurmanın bir yolunun yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak olduğuna yer verilen açıklamada, nükleer santrallerin uranyumu işlerken bunu çekirdek parçalanması yoluyla yüksek radyoaktivite taşıyan atıklara dönüştürdüğü, bunun da çevreyi kirlettiği kaydedildi. Açıklamada son olarak, dünyada enerji gereksiniminin karşılanmasında nükleer enerjinin hiç önemli bir payının bulunmadığı aktarıldı.Kaynak: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.