elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Teknoparklara yeni düzenleme

Teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşuna ilişkin mevzuatı basitleştirmek ve etkinleştirmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.A- A+
26.04.2010 tarihli yazı 1716 kez okunmuştur.

Teknoloji geliştirme bölgeleri kurulacak bölge içinde yer alan, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izninin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine bedeli karşılığında irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilecek.İrtifak hakkı veya kullanma izninin ilk yıl bedeli yatırım konusu taşınmazın yüzde 3′ü olacak.Tasarıyla, teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak alanda veya bölgenin bulunduğu ilin sınırları içinde üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü, kamu AR-GE merkez ya da enstitüsünün olması, sanayi potansiyelinin bulunması ile finansal yeterlilik şartı getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinde kooperatiflerin de yer almasına imkan sağlayan tasarıyla, yönetici şirkete sonradan ortak olabilmenin yolu açılıyor. Yönetici şirket teknoloji geliştirme bölgesine ait her türlü altyapı ve üst yapı hizmetlerini yürütecek; kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin kurulması, bölgenin amacına uygun yönetilmesinden sorumlu olacak.Teknoloji geliştirme bölgelerinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilecek.

MUAFİYET 10 YIL UZATILACAK
'Kuluçka merkezi' inşasının da destek ve muafiyetler kapsamına alınmasını öngören tasarıyla, arazi temini konusundaki bakanlık desteği kaldırılıyor.Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin gelir ve kurumlar vergisinden muafiyeti, bölgede çalışan personelin bu görevleriyle ilgili vergi istisnasının süresi 10 yıl uzatılıyor. Bu muafiyetlere ilişkin süre 31 Aralık 2013′den 31 Aralık 2023′e çekiliyor.

AA


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.