elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Nabucco'da Anlaşmaya Onay

Nabucco Doğagaz Boru Hattı projesine ilişkin hükümetler arası anlaşma onaylandı.A- A+
06.06.2010 tarihli yazı 4740 kez okunmuştur.
Rusya'nın büyük ölçüde tekeline aldığı doğalgaz enerjisinde bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığı Nabucco Boru Hattı projesi, 13 Temmuz 2009 Pazartesi günü Ankara'da hükümetler arasında imzalanan anlaşmayla başlamıştı.Nabucco Doğalgaz Boru Hattı projesi için diplomatik ve teknik çalışmalar devam ederken çeşitli aksaklıklarla karşılaşılsada Resmi gazetenin 4 Haziran günü yayımladığı haberde, Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Nabucco projesi hakkında anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı açıklandı.

Buna göre, anlaşmaya taraf devletler, Nabucco Projesi'nin gerçekleştirilmesiyle ülkelerinde ve ülkeleri üzerinden doğal gazın taşınmasına yönelik tam siyasi destek sağlayacak ve gerekli önlemlerin alınmasını, desteklenmesini ve kolaylaştırılmasını taahhüt edecekler.Taraf devletler, arz güvenliğinin sağlanması amacıyla şirketlerin, ticari şartlarda yeterli miktarda doğal gazın teminini sağlayacak araçlara sahip olmalarının her bir taraf devlet için taşıdığı önemi benimseyerek, bunun her bir vatandaşın refahı ve güvenliği için gerekli olduğunu kabul edecekler. Bu nedenle taraf devletler müşterek enerji güvenliğini sağlamak için dayanışma ruhuyla hareket etmeye kararlı olup, bu dayanışmanın enerji arz güvenliği ile ilgili zorluklara yanıt oluşturduğunu ve bu sayede özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alandaki endişelerinin giderilmesi için çözüm getirdiğini kabul ediyorlar.Doğal gaz arzında bir taraf devleti etkileyen ve diğer bir taraf devleti ya da üçüncü bir ülkeyi de kapsayacak herhangi bir aksama olması durumunda, taraf devletler işbu anlaşma hükümlerine uygun olarak hızlı bir çözüm arayışına girmeyi taahhüt ediyorlar.Bundan sonra 'Nabucco Projesi' ya da 'Proje' olarak anılacak Nabucco Projesi, bağlı tesisleri de içerecek şekilde açıkça Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi olarak inşa edilen ve başlangıç giriş noktalarını Avusturya Cumhuriyeti'ndeki Baumgarten'a bağlayacak 'Nabucco Boru Hattı Sistemi' anlamına gelecek; ayrıca Nabucco Projesi ile ilgili geliştirme, değerlendirme, tasarım, satın alma, inşaat, montaj, finansman, sigortalama, mülkiyet, işletme, ticari kullanım, tamir, değiştirme, yenileme, bakım, genişletme, uzatma, koruma, terk dahil ilgili ya da bağlı tüm işlemleri içerecektir. Taraf devletlerin topraklarında yer alan Nabucco Projesi tüm uzunluğu boyunca yıllık 31 milyar metre küp nihai azami taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.Kaynak: Milliyet


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.