elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji Kuruluşlarının Borçlarına Yapılandırma

Enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kuruluşlarının borç ve alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.A- A+
27.04.2010 tarihli yazı 2538 kez okunmuştur.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı", enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının mali yapılarını güçlendirmek üzere bir kısım borç ve alacaklarının takas, mahsup ve terkin suretiyle tasfiye edilmesine ilişkin esasların düzenlenmesini amaçlıyor.

Tasarı, enerji alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve bağlı ortaklıkları, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve sermayesinin tamamı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait dağıtım şirketlerini kapsıyor.Tasfiye Edilecek Borç ve AlacaklarTasarı kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla birbirlerine olan borç ve alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplananlar dahil olmak üzere, herhangi bir faiz ve gecikme zammı uygulanmaksızın takas ve mahsup suretiyle tasfiye edilecek ve oluşan bakiye Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin bilançosunda muhasebeleştirilecek.

Bu kapsamda, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, sermayesinin tamamı kendisine ait dağıtım şirketlerine' Elektrik Üretim Anonim Şirketi ise bağlı ortaklıklarına ilişkin muhasebeleştirme işlemlerini kendi içinde yönetmeye yetkili olacak.AA
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.