elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Elektronik ticarete 750 milyon dolar doğrudan yatırım geldi

2010 ve 2011 yıllarında elektronik ticaret alanında yatırım yapmak üzere yurtdışından 750 milyon dolar doğrudan yatırım geldi. İnternet kullanımındaki artışa paralel olarak internetten alışveriş hızla yaygınlaşırken, elektronik ticaret yabancı sermaye için de cazibe merkezi olmaya başladı. A- A+
01.01.2012 tarihli yazı 2951 kez okunmuştur.


Meclis Sanayi Komisyonu’nun gündeminde bulunan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın yasalaşması ile yasal altyapıya kavuşacak sektörün önemli bir gelişim göstermesi bekleniyor. Türkiye'de 2011 yılında elektronik ticaret hacmi 13.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, elektronik ticarette en büyük eksiklik ‘güven eksikliği’ olarak tespit edildi. Tüketicinin güven sorununun aşılmasında ise Elektronik Ticaret Yasası’nın önemli bir işlevi yerine getirmesi bekleniyor.Meclis Sanayi Alt Komisyonu’nun üzerinde çalışmaya başladığı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ile elektronik ticaret yapanların sorumlulukları belirlenerek, müeyyideler getiriliyor. Alan sağlayıcıların sorumlulukları belirlenecek Tasarıya komisyon aşamasında alan sağlayan firmanın sorumluluğunu belirleyecek bir düzenlenmenin de eklenmesi bekleniyor. Bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, bu sorumluluğun sınırları, burada mal satan firmaların kimlik ve erişim bilgilerini sağlamak şeklinde olacak. Türkiye'de bu alanda yatırım yapmayı isteyen yabancı firmaların olduğunu ancak sorumluluk tanımlaması olmadığı için yatırımdan kaçtığı öğrenilirken, bu konudaki düzenlemenin yatırımcının önünü açacağı kaydedildi. Alan sağlayıcıların sorumlulukları o sitede mal satışı yapan firmaların kimlik ve erişim bilgilerinin sağlanması şeklinde düzenlenecek. TTK yürürlüğe girmeden yasalaştırılacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, uyumun sağlanması açısından 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu öncesinden Elektronik Ticaret Yasası’nı uygulamaya sokmayı planlıyor. Meclis Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Elektronik Ticaret Yasa Tasarısı iki alanda düzenleme yapıyor. Bunlardan ilkini, elektronik araçlarla yapılan sözleşmelerde bilgi verme ve hizmeti sunanlar için getirilen yükümlülükler oluşturuyor. Bu yükümlülükleri, elektronik hizmetin alıcısının satın alacağı mal ya da hizmeti tanıyabilmesi, yanıltabilecek bilgilerin önüne geçilmesine ilişkin düzenlemeler oluştururken, sözleşmenin sonradan erişilebilir kılınması ve hataların sonradan düzeltilmesi imkânı sağlanıyor. İstenmeye elektronik postalara son verilecek Tasarıdaki ikinci önemli düzenleme ise istenmeyen elektronik postalara ilişkin. İstenmeyen elektronik postalarla ilgili önceden izin alma yöntemi getiriliyor. Bu sistemin istisnası olarak esnaf ve tacirlerin ticari faaliyetlerine ilişkin haberleşme ihtiyacı göz önüne alınarak ilk elektronik iletiden sonra bunu almayı reddetme hakkı sağlayan bir sistem düzenleniyor. ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.