elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Elektrik mühendislerinden nükleer skandalı için suç duyurusu

Elektrik Mühendisleri Odası, nükleer ihalede, ihalenin tek katılımcısının hukuka aykırı tekliflerini incelemek üzere TETAŞ Enerji Alış Dairesi'nin görevlendirilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.A- A+
07.05.2009 tarihli yazı 2201 kez okunmuştur.

Suç duyurusunda TETAŞ Yönetim Kurulu üyeleri hakkında cezai işlem yapılmak üzere dava açılması talep edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün (7 Mayıs) yapılan başvuruda, nükleer ihaleye ilişkin olarak TETAŞ bünyesinde oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamlayarak herhangi bir firma seçiminde bulunmadığı, teklif edilen enerji satış fiyatının da fahiş olduğu tespiti yaptığı anımsatıldı.

"İhaleye fesat karıştı"


"TETAŞ Yönetim Kurulu, mevzuata ve kamu yararına aykırı olarak, ihale komisyonunun olumsuz raporuna rağmen, TETAŞ bünyesinde yer alan Enerji Alış Dairesi birimine yeni bir değerlendirme raporu hazırlama görevi vermiştir" denilen dilekçede, bu uygulama "ihale sürecine açıkça fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma niteliğinde bir fiil" olarak nitelendirildi. Nükleer santral ihalesine ilişkin yasa, yönetmelik ve şartname hükümlerine yer verilen dilekçede, süreç şöyle anlatıldı:"TETAŞ Yarışma Komisyonu, Yasa, Yönetmelik ve Şartname hükümlerine göre oluşturulmuş ve ihaleyi sürdürmüştür. Ancak, Yarışmada 13 firma şartname aldığı halde, yalnızca bir firma teklifte bulunmuş ve bu bir firmayla yarışmaya devam olunmuştur. İhaleye katılan firmanın fiyat teklifini içeren 3. Zarfı, Komisyon tarafından 19 Ocak 2009 günü açılmış ve indirgenmiş enerji birim fiyat teklifinin 21,16 dolar sent/kWh olduğu açıklanmıştır. Kamuoyunca ve enerji alanında uzman kişi ve kuruluşlarca son derece fahiş bulunan bu teklif nedeniyle ihalenin iptal edilmesi olasılığı üzerine, firmanın şartnameye aykırı olarak yeni teklifler sunduğu kamuoyuna yansımıştır. Yarışma Komisyonu mevzuata aykırı olan bu teklifi dikkate almadan ihaleyi sonuçlandırmış ve değerlendirmesini tamamlamıştır. Kamuoyuna yansıyan Komisyon Raporunda, sunulan teklifin aşırı yüksek olduğu gerekçeleriyle birlikte anlatılmış, yarışmaya tek bir firma katıldığı ve bu firmanın teklifi de aşırı yüksek olduğu için, herhangi bir firma belirlemesinde de bulunulmamıştır."Suç duyurusunda, şartnameye göre "teklifleri değerlendirme ve en uygun teklifi belirleme ya da uygun teklif bulunmadığını tespit etme" görevinin Yarışma Komisyonu'na verildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:"TETAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin, Yarışma Şartnamesi'ne açıkça aykırı olduğu Yarışma Komisyonu tarafından da tespit edilen, yarışmaya katılan tek isteklinin 2., 3., 4. fiyat tekliflerini değerlendirmeye almak ve bu değerlendirmeden bir sonuç çıkartmak suretiyle Bakanlar Kurulu'na yeni bir rapor sunma çabası içerisine girdiği anlaşılmaktadır. Oysa Yarışma Şartnamesi'nin 28.2 ve 29. maddelerinde, kapalı olarak verilen ve önceden belirlenen tarih ve saatte hazır bulunanlar önünde açılacak 3. zarf içerisinde yer alan teklif fiyatında değişiklik yapılamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Suç konusu Yönetim Kurulu kararının, Yarışma Komisyonu'nun mevzuata aykırı olması nedeniyle değerlendirme dışı tuttuğu yeni fiyat teklifinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Şartnameye aykırılık içeren ve başkaca katılımcıların da bulunduğu düşünüldüğünde yarışma dışı bırakılma nedeni olması gereken, istekli firmanın yeni teklifler sunma şeklindeki davranışının ihale sürecinde değerlendirmeye alınması ve bu değerlendirmenin görevli ve yetkili Komisyon dışında birim ya da kişilere yaptırılması, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma fiillerini oluşturmaktadır."Kaynak: Anka


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.