elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Binalarda yalıtım artık kurala bağlı olacak

Enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen ''Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği'' yarından itibaren yürürlüğe girecek.A- A+
31.10.2008 tarihli yazı 2217 kez okunmuştur.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının söz konusu yönetmeliğine göre, yönetmelik esasları Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanacak.Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunlu olmayacak.Türkiye'de binalarda ısı yalıtımı uygulamalarının illere göre 4 bölgeye ayrıldığı yönetmeliğe göre, binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yalıtılacak. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşamayacak.Yönetmelikte farklı amaçlarla kullanılan binalar için de aylık ortalama iç sıcaklık değerleri belirlendi. Bu değerler, konutlar, yönetim binaları, iş ve hizmet binalarında 19, otel, motel ve lokantalar, öğretim binaları, tiyatro ve konser salonları, kışlalar, ceza ve tutuk evleri, müze ve galeriler ile hava limanlarında 20, hastanelerde 22, yüzme havuzlarında 26, imalat ve atölye mahallerinde 16 santigrat olacak.Kazan daireleri ve bacaların durumu, yapı ve yatılım malzemelerinin standarda uygunluğu yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek.Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 1 Kasım 2008 tarihine kadar yapım işi ihalesi ilan edilmiş kamu binalarında ve inşaat ruhsatı almış özel binalarda bu hükümler geçerli olmayacak.-YALITIM EKSİKLİĞİ YILLIK 7,5 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR-


Sektör temsilcilerine göre, bina yalıtımı konusundaki eksiklikler her yıl Türkiye'de ortalama 7,5 milyar dolara mal oluyor.Türkiye'de bulunan yaklaşık 20 milyon konutun yüzde 90'ının yatılımsız olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, Türkiye'de enerjinin yüzde 34'ünün konutlarda kullanıldığını ve bir binada harcanan enerjinin yaklaşık yüzde 80'inin ısınma amaçlı kullanıldığına dikkati çekerek, ısı yalıtımı ile bina maliyetinin sadece yüzde 3-5'i kadar harcama yaparak, doğal gaz ve elektrik faturalarında her yıl yüzde 60'a varan oranlarda tasarruf sağlamanın mümkün olabileceğini ifade ediyorlar.Kaynak: AA


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.