elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

40 Adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Alınacak ...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çeşitli alanlardan toplamda 40 adet Uzman Yardımcısı alacak.A- A+
07.01.2013 tarihli yazı 16470 kez okunmuştur.
Bakanlığın merkez teşkilatında (ANKARA)  görevlendirilmek amacıyla;
 

Grup No

Puan Türü

Öğrenim Dalları

Kontenjan Sayısı

YazılıSınava Katılacak Aday Sayısı

1.Grup

KPSSP7

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

4

80

2.Grup

KPSSP7

Maden Mühendisliği,

4

80

3.Grup

KPSSP7

Makine Mühendisliği

2

40

4.Grup

KPSSP7

Çevre Mühendisliği

2

40

5.Grup

KPSSP7

Endüstri Mühendisliği

4

80

6.Grup

KPSSP7

Jeoloji Mühendisliği

4

80

7.Grup

KPSSP7

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği,

3

60

8.Grup

KPSSP7

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

2

40

9.Grup

KPSSP7

Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

4

80

10.Grup

KPSSP117

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye

6

120

11.Grup

KPSSP21

Hukuk

3

60

12.Grup

KPSSP25

İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

2

40

 

SINAV TARİHİ VE YERİ

 
Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Mart 2013 Cumartesi  günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
 
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi 04/02/2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

Yazılı sınavın yapılacağı adresler ise 08 Mart 2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecektir.


SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak,

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

Yazılı Sınavın yapılacağı 16.03.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (16.03.1978 tarihinden sonra doğanlar)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,

Süresi içinde başvurmuş bulunmak.


SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
 
Yazılı Sınav ve Değerlendirme:
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:
 
1. Genel kültür ve genel yetenek (%20),

2. Bakanlığın görev alanına ait bilgiler (%20),

3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

3.  Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler (%60),


Gruplar

Öğrenim Dalları

Mesleki Sınav Konuları

1.Grup

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Mühendislik matematiği, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, güç iletim ve dağıtım sistemleri, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, sayısal sistemler, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol.

2. Grup

Maden Mühendisliği,

Cevher hazırlama, maden işletme, kaya mekaniği, maden mekanizasyonu ve teknolojisi.

3. Grup

Makine Mühendisliği

Mühendislik matematiği, mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik, enerji yönetimi, makine elemanları, dinamik, statik.

4. Grup

Çevre Mühendisliği

Çevresel etki değerlendirme, Çevre bilimleri, çevre teknolojileri, Statik-Mukavemet, Su ve Atık suların arıtılmasında temel işlemler, Su temini ve çevre sağlığı, hava kirliliği ve kontrolü.

5. Grup

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Tasarımı, Yönetim ve Organizasyon, Kalite Yönetimi, Benzetim, İş Etüdü, Proje yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite Etüdü, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Stokastik Modelleme ve İş Güvenliği.

6. Grup

Jeoloji Mühendisliği

Maden yatakları, genel jeoloji, mineroloji ve petrokrafi.

7. Grup

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği,

Ölçme Bilgisi, Jeodezi, Fotogrametri, Dengeleme, Kardoğrafya, Coğrafi bilgi sistemleri, Taşınmaz Mal Hukuku.

8. Grup

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Yönetim ve Bilişim Sistemleri.

9. Grup

Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Sondaj Mühendisliği, Rezervuar Mühendisliği, Akışkanlar Mekaniği, Statik ve Mukavemet, Termodinamik, Doğalgaz Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Genel Jeoloji, Genel Kimya, Petrol ve Doğalgaz Ekonomisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğine Giriş.

10. Grup

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye

Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Kamu yönetimi, İdare Hukuku, Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası.

11. Grup

Hukuk

Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı).

12.Grup

İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Temel Kavramlar, Parametrik ve nonparametrik testler, Olasılık ve Matematiksel İstatistik, Örnekleme Yöntemleri, Optimizasyon Teknikleri, Regresyon analizi.


AYRINTILI BİLGİ İÇİN


BAŞVURU FORMU İÇİN


Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.