elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği

Karabük Üniversitesi yenilenebilir enerji kaynakları konusunda gerek halkı aydınlatmak gerekse bu alandaki teknolojik gelişime destek sağlamak üzere uygulama ve araştırma merkezi kurdu.A- A+
12.08.2010 tarihli yazı 7099 kez okunmuştur.

Tüm dünyada giderek önemi artan yinelenebilir enerji kaynakları yatırımcılar kadar üniversiteleri de yakından ilgilendiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için yapılan yatırımlar insanlara yeni iş imkanı sağlarken, yenilenebilir enerji danışmanlığı, yenilenebilir enerji mühendisliği, rüzgar enerjisi uzmanlığı yeni istihdam alanları olarak dikkat çekiyor.

Sektördeki gelişime destek sağlamak üzere Karabük Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kurdu. Merkezin uygulama yönetmeliği ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlandı, Merkez, yenilenebilir enerji teknolojilerini öğrencilere ve topluma tanıtarak, bu teknolojilerden başka kurum ve kuruluşların da faydalanmaları için yöntemler geliştirecek.
Ayrıca mühendislik tasarımı projelerine yönelik eğitim programlan düzenleyerek dünyadaki benzer kurumlarla işbirliği yapacak. Merkezin faaliyet alanlarının da belirlendiği yönetmeliğe göre, üniversite yerleşkesi içerisinde bir güneş enerjisi kayıt, depolama ve iletim laboratuan kururalarak işletilecek ve bulgularından faydalanılacak. Dünyadaki benzer laboratuarlar ile işbirliğine gidilerek merkezi uluslararası bilgi edinim noktası haline getirilerek, diğer akademik kuruluşlar ile işbirliği yapılıp toplanan orijinal veriler kullanılarak uluslararası yayınlar yapılacak.
Yenilenebilir enerji konulannda yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kurulması gereken deney ve prototip tasarımlarına destek sağlamak, yenilenebilir enerji konusunda halkı aydınlatmak, yenilenebilir enerji mühendisliği konularını tanıtacak programlar düzenlemek ve gerçekleştirmek,yenilenebilir enerji laboratuarlan tasarlamak ve kurulmasında danışmanlık hizmetleri vermek merkezin faaliyetleri arasında yer alacak.
Merkez, kamu, özel sektör, ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için yenilenebilir enerji konulan kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar gibi eğitim programlan planlayarak bunları koordine edebilecek. Yenilenebilir enerji mühendisliği kapsamında gereken teknolojilerin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasannu yapmak, teknik işleri yürütmek, gerekli alt yapının oluşturulmasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini sağlamak merkezin faaliyetleri arasında yer alacak.
Enerji Platformu


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.