elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yatay Geçişe Yeni Düzenleme

Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında, önceden ilan edilecek sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilecek.A- A+
28.04.2010 tarihli yazı 2291 kez okunmuştur.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenliyor.Kaynak: Ntvmsnbc


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.