elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

2013-2014 Burs Rehberi

Yeni bir eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için 2013-2014 dönemi burs arayışları başladı. Peki hangi ilde, hangi kuruluş, ne kadar burs vermekte? Başvuru koşulları neler? Hangi kurumu seçersem şansım yükselir? Çok daha fazlası için burs rehberimiz sizleri bekliyor.A- A+
04.09.2013 tarihli yazı 45418 kez okunmuştur.

Burs Veren Büyük Kuruluşlar:
 

1) Sabancı Vakfı

 

Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2013

♦ Başvuru için Gereken Belgeler ve Yeterlilikler:  

Sabancı Vakfı Bursları, 2013 yılında aşağıdaki üniversitelere, belirtilen puan türlerinde yerleştirilen öğrencilere verilir;

 

► Sabancı Vakfı Gerekli Puan Türleri
 

 

♦ Burs başvurusu için 2013 Yılı Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, en az aşağıda belirtilen puanları almış olmak gereklidir:

 

► SABANCI VAKFI GEREKLİ PUANLAR
 

 

♦ Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.

♦ Yukarıda belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak Sabancı Vakfı bursu alacak öğrenciler belirlenecektir.

♦ Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 330 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.

♦ 
Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: SABANCI VAKFI


 

2) TÜBİTAK
 

Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2013

♦ Başvuru için Gereken Belgeler ve Yeterlilikler: 

Öğrenciler Yurt İçi Lisans Burs Programından sadece bir kez, bir lisans programı için yararlanabilirler. Program kapsamında daha önce desteklenen öğrenciler başvuramazlar.2013 yılından önce Üniversiteye yerleştirilmiş olan öğrenciler başvuramazlar.

 

 

1. Uluslararası Bi​lim Olimpiyatları Takımlarına Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları:

 
• T.C. vatandaşı olmak

• Ortaöğrenimi sırasında, TÜBİTAK’ın ülkemiz adına katılmakta olduğu Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer almak ve ortaöğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır) birini kazanmak suretiyle kayıt yaptırmak veya

• Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp sınavsız yerleştirilme hakkını kazanmak ve üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarıyla ilgili bölümlerinden/ programlarından (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır) birine kayıt yaptırmak
 

2. Uluslararası Proje Yarışmalarında Dereceye Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları:

 
• T.C. vatandaşı olmak

• TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve bu yarışmalarda yarıştıkları alanda birincilik, ikincilik ya da üçüncülük alarak sınavsız yerleştirilme hakkını kazanmak ve

• Ortaöğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda veya sınavsız yerleştirilme hakkından yararlanarak üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/ programlarından (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır) birini kazanarak kayıt yaptırmak
 

3.Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Dereceye Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları:

 
• T.C. vatandaşı olmak

• TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nın 2. Aşama Sınavlarına katılarak, bu sınavlar sonucunda madalya almak

• Ortaöğretim öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/ programlarından (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır.) birini kazanarak kayıt yaptırmak

 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: TÜBİTAK
 


 

3) Türk Eğitim Vakfı
 

Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2013

♦ Başvuru için Gereken Belgeler ve Yeterlilikler: 

• T.C. Vatandaşı olmak,

• Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,

• Maddi İmkandan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak


 Başarı Koşulları:

• Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

• Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

• Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.


Not: Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, açık öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar, evliler ve aynı aileden ikinci bir kardeş burslarımızdan yararlanamaz. (Meslek Yüksekokullarının ikinci sınıfında olan öğrenciler başvuru yapabilir.)

 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: TÜRK EĞİTİM VAKFI

 

4) İstanbul Ticaret Odası


Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2013

♦ Başvuru için Gereken Belgeler ve Yeterlilikler: 
 

• Oda'nın çalışma alanı (İstanbul) içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinde yukarıda belirtilen fakültelerde %100 şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilir.

• Size bakmakla yükümlü bulunan anne, baba veya aileye gelir olarak katkısı bulunan bireylerin işyerlerinden alınmış, çalıştıklarını ve aldıkları ücreti belirten belge (iş sahibi ise vergi levhası fotokopisi, emekli ise maaşını gösteren belge vs.), annenin ev hanımı olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydı bulunmadığına dair belge,

• Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulunduğu kütükten alınmış "Nüfus Kayıt" örneği,


 

 

• Ailede ölü veya özürlü kişiler varsa bunların belgelerle doğrulanması,

• Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,

• Oturduğunuz ev kira ise kira kontratı, yurtta kalıyorsanız ödeme makbuzu,

• Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi,

• Vakıf Üniversiteleri’nde öğrenim gören öğrenciler %100 ÖSYM burslusu olduklarına dair belge, (Destek Bursu, Onur Bursu, Başarı Bursu başvuruları kabul edilmemektedir.)

• Ara sınıflarda veya son sınıfta okuyan öğrenci için not durum belgesi (transkript),

• Öğrenim hayatınızda başarılarınız varsa (okul birinciliği, sportif başarılar vs.) belgeleriniz bu forma eklenecektir.

• Yükseköğrenim (lisans) burslarında 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üst yıla geçiş hakkını kazanmış olması,


 

Burs Başvurusu Yapmak İçin:  İSTANBUL TİCARET ODASI

 

5) Vehbi Koç Vakfı
 

Son Başvuru Tarihi: Bilinmiyor

♦ Başvuru İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilikler:

Vehbi Koç Vakfı’nın idaresi altında bulunan eğitim bursları şu kaynaklardan elde edilmektedir.
 

1. Vakfın ana varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılan ödenek
2. Vakfa eğitim bursuna tahsis edilmek üzere yapılan bağışlar 
3. Koç Topluluğu eğitim yardımı bursları fonu

⇒ Amaçlar

Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve topluma yararlı olmalarını sağlamak hedefiyle burs imkanları sunan Vakıf, eğitim yardımı alacak öğrencilerin seçimini eğitim kurullarına bırakarak daha objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Memleketimizin endüstri, ticaret ve eğitim alanlarındaki büyümeyi desteklemek amacıyla özellikle bu alanlarda yapılan eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur.


⇒ Burs Almak İçin Nasıl Müracaat Edilir?

Burs alacak öğrenciler, üniversite rektörleri/fakülte dekanları ve okul müdürleri tarafından tayin edilen burs komisyonları aracılığıyla seçilirler. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekir.


⇒ Vehbi Koç Vakfı'nın Burs Verdiği Eğitim Kuruluşları

Üniversiteler:

• Akdeniz Üniversitesi
• Atatürk Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi
• Dokuz Eylül Üniversitesi
• Fırat Üniversitesi
• Gaziantep Üniversitesi
• Harran Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)
• Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
• Mersin Üniversitesi
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Selçuk Üniversitesi
• Van 100. Yıl Üniversitesi
 

► Hemşirelik Yüksek Okulları:

• Erzurum Atatürk Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
• İst. Ünv. Florence Nightingale 
• Hacettepe Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi
• Dokuz Eylül Üniversitesi
 

► Sağlık Meslek Liseleri:

• Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
• Merzifon Sağlık Meslek Lisesi
 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: VEHBİ KOÇ VAKFI

 

6) Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı


Son Başvuru Tarihi: Belirli Değil

♦ Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Yeterlilikler:

Üniversiteler bazında bölümler:

 

• İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)
• Makina Mühendisliği Bölümü,
• İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
• İnşaat Mühendisliği Bölümü,
• ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)
• Makina Mühendisliği Bölümü,
• Endüstri Mühendisliği Bölümü,
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
• BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)
• Makina Mühendisliği Bölümü,
• Endüstri Mühendisliği Bölümü,
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
• İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)
• İşletme Fakültesi,
• ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü)
• Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü,
• GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
• Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsamaktadır.


♦ Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir.

Koşulları:

 

• Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.

• Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir.

• Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.

• Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir.

• Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: ALARKO
 

 

7) Elginkan Vakfı


Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2013

♦ Başvuru İçin Gerekli Belgeler Ve Yeterlilikler:

Elginkan Vakfı Bursları, üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilmekte, karşılıksız ve öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmemektedir.

Elginkan Vakfı Bursları, Elginkan Vakfı senedinin 13.maddesi 2.fıkrasının b bendi uyarınca Vakıf Mütevelli Heyetinde temsil edilen Üniversiteler ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek diğer Devlet Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere verilmektedir.


► Burs Verilen Üniversiteler:

• İstanbul Teknik Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi


► Elginkan Vakfı tarafından verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

• Öncelikle Mühendislik ve Kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere tüm konu ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”
• Öncelikle Mühendislik ve Kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisansüstü Bursları”


 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: ELGİNKAN VAKFI
 

 

8) Tekfen Vakfı


Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2012

♦ Başvuru İçin Gerekli Belgeler Ve Yeterlilikler:

Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir:

 

• Tekfen Vakfı bursundan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.

• Tekfen Vakfı bursiyerleri aynı zamanda başka bir özel kurum ya da kuruluştan burs alamazlar.

• Tekfen Vakfı, kamuya (Grup Dışı olarak ifade edilir) ve Tekfen Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına ya da bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine (Grup İçi olarak ifade edilir) olmak üzere, 2 gruba burs tahsis eder.

• Tüm başvurular www.tekfenburs.org adresi üzerinden, aynı web sitesinde duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır.


► Burs tahsisinde:

• Başvuru sahibinin velilerinin toplam aylık gelirlerinin brüt 4.500.-TL veya altında olması şartı aranır (Bu meblağ 2 yılda bir revize edilir).

• Aile gelir kriterine uyan öğrencinin, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notu değerlendirmeye alınır.

• Başvurular dışarıdan müdahale imkanı tanınmayan bir yazılım aracılığıyla değerlendirilerek sıralama yapıldıktan sonra bursiyer adayları ile Burs Komitesi üyeleri yüz yüze mülakat gerçekleştirir. Görüşme sonucuna bağlı olarak Burs Komitesi’nin burs başvurusunu red etme hakkı saklıdır. Red edilen adayların yerine yedek listedeki aynı bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür.

• Tekfen Vakfı, üniversite çağındaki bursiyerlerine talep ettikleri taktirde, Tekfen Grup şirketlerinin belirlediği başvuru kriterleri çerçevesinde staj yapma konusunda öncelik sağlar. Tekfen Vakfı, ayrıca uygun göreceği bursiyelerin staj yapması hususunda kendilerine doğrudan çağrıda bulunabilir.

• Burs için başvuru zamanı genelde Eylül ayıdır. Başvuru dönemi, Ortaöğretime Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınav Sonucu sonuçları ile Üniversite giriş sınav sonuçlarının ve okulların açılış zamanlarına göre değişebilir.

• Tekfen Vakfı Burs Komitesi, gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda, öğrenci bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Tekfen Vakfı’na geri ödemekle yükümlüdür.

• Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır.

• Ödemeler, Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka hesabına burs aldığı eğitim yılının Kasım - Mayıs ayları arasında, 7 ay boyunca hesaba yatırılır.


► Kamuya Açık Burs
 

• Tekfen Vakfı’nın kamuya açık burs fonu, sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını kapsar.

• Burs için, ÖSS Türkiye sıralamasında ilk 10.000 içinde yer alan adaylar başvuruda bulunabilir.


► Aşağıda bölümleri bulunan Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler (İ.İ.B.F) ve Mimarlık Fakülteleri dışındaki başvurular kabul edilmez:
 

• Mühendislik Fakültesi
• Çevre Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği
• Kimya Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
• Ziraat Mühendisliği
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İktisat
• İşletme
• Mimarlık Fakültesi
• Mimarlık
• Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla 5 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıp, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu onayına sunulur.

 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: TEKFEN VAKFI

 

9) Mehmet Zorlu Vakfı


Son Başvuru Tarihi: Bilinmiyor

♦ Başvuru İçin Gerekli Belgeler Ve Yeterlilikler:
 

• Mehmet Zorlu Vakfı, temel faaliyet alanı olan, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs vermektedir. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs almaktadır.


► Burs Verilen Üniversiteler
 

• Akdeniz Üniversitesi
• Atatürk Üniversitesi
• Anadolu Üniversitesi
• Ankara Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi
• Celal Bayar Üniversitesi
• Çukurova Üniversitesi
• Dicle Üniversitesi
• Dokuz Eylül Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• Fırat Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• İnönü Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi
• Mimarsinan Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Pamukkale Üniversitesi
• Trakya Üniversitesi
• Uludağ Üniversitesi
• Yüzüncü Yıl Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi


Not: Üniversite burs başvuruları ilgili üniversitelerin burs ofislerinden yapılmaktadır.
 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: MEHMET ZORLU VAKFI


 

10) Hüsnü Özyeğin Vakfı


Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2013

♦ Başvuru İçin Gerekli Belgeler Ve Yeterlilikler:
 

• T.C. Vatandaşı olmak

• Maddi açıdan yardıma ihtiyacı olmak

• İstanbul'da bir devlet üniversitesinde okuyor olmak

• Hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olmak,

• ÖSYS sınavında, kendi branşında ilk 2000 arasında olmak,

• Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

• Mülakata katılabilmek,

• Başka herhangi bir yerden burs veya kredi almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bazı burslar hariç. Detaylı bilgi için Vakfa başvurunuz.)
 


 

11)  Malatya Eğitim Bursu Platformu


Son Başvuru Tarihi: 01 Ekim 2013

♦ Burs Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilikler:   
 

• Öğrenci Belgesinin Aslı

• Gelir ve Mal Durumunu Bildiren Belge

• Özürlü Öğrencilerden Özürlü Raporu

• Varsa Üniversite’de Okuyan Kardeşlerinin Öğrenci Belgeleri

• Başarı Durumunu Gösteren Transkript (Üniversite yeni başlayanlar için öğrenci belgelerini ulaştırmaları yeterli olacaktır.)


 

Burs Başvurusu Yapmak İçin: MALATYA EĞİTİM BURS PLATFORMU


 

Diğer Burs Veren Kuruluşlar:
 

► İlgilendiğiniz bursun üzerine tıklayarak internet sayfasına gidebilir ve başvuru yapabilirsiniz.


HALİS TOPRAK VAKFI

EMİN HOROZ EĞİTİM VAKFI

İSTEK VAKFI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TUBA)

URAN VAKFI

21′İNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

BAŞBAKANLIK FONU

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİK KREDİ VE YURTLAR KURUMU

İZMİR TİCARET ODASI

İŞ DÜNYASI VAKFI

SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

İZZET BAYSAL VAKFI

TEKNİK EĞİTİM VAKFI

TÜRK ANADOLU VAKFI

ENSAR VAKFI

SANKO VAKFI

AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

KİBAR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI

Alper   Görkey Alper Görkey Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.