elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Metan gazından elektrik üretilecek

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, kömür kaynaklı metan gazının araştırılması ve işletilmesi ile metandan elektrik üretilmesi işlerini ihaleye çıkardı.A- A+
19.07.2011 tarihli yazı 5867 kez okunmuştur.
TTK

TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanına göre, kömür kaynaklı metan gazı araştırılması ve işletilmesi ile maden ocaklarından aspiratörle emilen hava içindeki metan gazının değerlendirilerek elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve 30 yıl süreyle rödövans (madenlerin işletilmesiin kiraya verilmesi) karşılığı işletmeye verilmesi işleri ihale edilecek.Hukuku kurumun uhdesinde kalmak şartıyla, ihaleler 30 yıl süre ile rödövans karşılığı 3. şahıslar içinden uygun teklif yapana işletmeye verilecek. Hudutları Bakanlar Kurulunun 14 Nisan 2000 tarihli kararı ile tespit edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu işletme sahası içinde kalan ve koordinatları şartnamesinde belirtilen sahada kömür kaynaklı metan gazı araştırılması ve işletilmesi işinde katılımcılardan 50 bin dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak.Kömür ocaklarından taşkömürü madencilik faaliyetleri sonucunda aspiratörle emilen vantilasyon havası içindeki metan gazının kurdurulacak tesiste yakılarak enerji üretimi ve elde edilecek gelirlerin paylaşımı proje işinin geçici teminatı ise 100 bin dolar olarak belirlendi.Katılımcılar ihale dosyasını, TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından her ihale için ayrı bedel ödeyerek temin edebilecekler.İstekliler yeterlilik bilgi ve belgelerini en geç 23 Kasım 2011 tarihinde saat 14.00'e kadar yeterlilik belgesi almayı hak etmiş istekliler kapalı zarf içindeki tekliflerini, 21 Aralık 2011 tarihinde saat 14.00'e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliğine verecekler.Teklif zarfları aynı gün saat 15.00'de Satın Alma Daire Başkanlığında açılacak.

Haber: Aksam.com.tr


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.