elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

TÜTED, telekomünikasyon sektörünün sorunlarını dile getiriyor

Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED), 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Gününde açıkladığı sektör değerlendirme raporlarında Evrensel Hizmet Gelirleri adı altında 552.710.561 TL toplandığına, ancak gelirlerin sadece 79 milyon TL'sinin harcandığına dikkat çekti.A- A+
25.05.2011 tarihli yazı 4674 kez okunmuştur.

Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED), Dünya Telekomünikasyon Günü'ne özel hazırladığı sektör raporlarıyla ülkemizdeki birçok soruna dikkat çekti ve çözüm önerilerini sundu. GSM Sektörü Yetkinlik Komitesi Raporunda ele alınan konulardan biri de Evrensel Hizmet Fonunun Kullanımı. 2009 yılında Evrensel Hizmet Gelirleri adı altında 552.710.561 TL toplandı; ancak gelirlerin sadece 79 milyon TL'si harcandı. Evrensel hizmet gelirleri olarak toplanan paranın ekonomiye kazandırılması bu paranın bilgi toplumunun inşasında kullanılması, bu suretle kaldıraç etkisi yaratması açısıdan önem taşıyor.

TÜTED çözüm önerileri


Evrensel Hizmet Fonunun sektör için kullanımı


1. Evrensel hizmet gelirleri olarak sektörden toplanan fonun sektör için kullandırılması iletişim altyapısının yaygınlaşmasına ve sayısal uçurumun azalmasına katkıda bulunacaktır.


2. Evrensel Hizmet Fonu çalışma modelinin değiştirilmesi, işlerlik kazandırılması ve finansman anlamında en çok katkı yapan işletmecilerin fondan en çok yararlanması gibi değişik yollar uygulanabilir.TÜTED Sektör Değerlendirme Raporları


Sektörün yapısal sorunlarını ve beklentilerini ele alan rapor, GSM Sektörü, Yazılım Sektörü, Profesyonel Telsiz Haberleşme Sektörü, Kurumsal Santral ve Teknik Servis Sektörü ile İthalatçılar ve Distribütörler konu başlıklarından oluştu. İlgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve pazarın ana ve yan sanayilerinde faaliyet gösteren şirketlerin sorunlarına çeşitli çözüm önerilerinin getirildiği raporun, sektörün gelişimine pozitif katkıda bulunması bekleniyor.Raporda GSM sektörü özelinde aboneye yüksek mali yükümlülük, 3G yıllık telsiz kullanma ücretleri, ön ödemeli hatlarda internet hizmetleri üzerinden alınan ÖİV, baz istasyonlarının kurulumunda yaşanan güçlükler, evrensel hizmet fonunun kullanımı gibi sorunlara değinildi.Yazılım sektörünün başlıca sorunları arasındaysa üniversite sanayi işbirliği yetersizliği, teknokent uygulamalarındaki sorunlar, 5809 sayılı Kanun ile Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri için oluşturulan kaynağın henüz kullanıma açılmaması, 5746 sayılı Kanun hakkında Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasındaki yorum farklılıkları, 5746 sayılı Kanun ve 4691 sayılı Kanun ile sağlanan teşviklerin uyumlu olmaması, yazılım dışındaki ürünlere tanınan mali mükellefiyet istisnasının yazılım/uygulamalara tanınmaması ve TÜBİTAK Ar-Ge teşviklerinin uygulamasındaki sıkıntılar gösterildi.Tabii afetler ve global terörden kaynaklanan kriz anlarında alternatif olarak tercih edilen haberleşme sistemlerini oluşturan Ortak Kullanımlı Telsiz Haberleşme (OKTH) sektörünün temel sorunları arasında mevzuat ve prosedürler, ağır ve haksız rekabet şartları ve kullanıcıların düşük bilinç seviyesi gösterildi. Kamu güvenliği sistemlerinde çok önemli bir yeri olan Profesyonel Telsiz Haberleşme sektörünün ayrı bir alt sektör olarak kabul edilip buna yönelik uygulamalara acilen geçilmesi gereğinin altı çizildi.Kurumsal Telefon Sistemleri-Teknik Servisler alanında yayımlanan rapordaysa teknik servisler sektöründeki önemli ihtiyaç ve sorunlar tanımlanarak çözüm önerileri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi Projesi tanıtıldı.İthalatçı ve Distribütörler sektörünün sorunlarına da değinilen raporda Dış Ticaret Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği Hakkında:Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), 1988 yılında telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren sanayiciler ve işadamları tarafından kurulmuştur. Üyesi olan kişi ve kurumlar arasında sinerji yaratmayı hedefleyen Dernek'in 170 aktif üyesi bulunmaktadır. TÜTED, sektörün müşterek yararlarını belirlemeyi, mesleki sorunlara bulunacak çözümlere destek olmayı, üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişimi için etkinlikler organize etmeyi, telekomünikasyon standartlarını belirlemeyi, ortak bir telekomünikasyon terminolojisi oluşturmayı ve eğitim faaliyetlerinde ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasında işbirliğini özendirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü gibi yasal mercilere önergeler hazırlamakta ve sunmaktadır.Kaynak: www.sirkethaberleri.com