elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Telekom'dan, Turkcell'e dava

Türk Telekomünikasyon A.Ş, Turkcell’e alacak davası açtı.A- A+
10.04.2009 tarihli yazı 1683 kez okunmuştur.

Türk Telekom'dan İMKB'ye gönderilen yazıda, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye imzaladıkları şebekelerarası irtibat ve işbirliği sözleşmesine ve mevzuata aykırı davranış gösterip "yüksek miktarda çağrı sonlandırma ücreti alması nedeniyle ödenen fazla ara bağlantı ücretlerinin tahsili ve doğan zararın tazminine" ilişkin olarak 8 Nisan 2009'da Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/232 esas sayılı dosyası ile alacak davası açıldığı bildirildi.Türk Telekom'un İMKB'ye gönderdiği yazıda şunlar dile getirildi: "Söz konusu dava, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin sözleşmeye ve hukuka aykırı olarak, şirketimize, kendi abonelerine uyguladığı çağrı sonlandırma ücretinden daha yüksek ücret uygulaması ve bu yöndeki eylemini devam ettirmesi sebebiyle, şirketimizin maruz kalınan doğrudan veya dolaylı zararlarının giderilmesi gerekçesiyle açılmış olup, bahse konu davada, fazlaya ilişkin her türlü haklarımız saklı kalmak üzere, fazladan ödenmek zorunda kalınan ara bağlantı ücreti için şimdilik 10 bin lira ve uğranılan doğrudan veya dolaylı zararlar için de şimdilik 10 bin liranın tahsili talep edilmiştir."Suistimal var


Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany, bir kez daha Turkcell'in iki cephede kazanamayacağını belirterek şunları vurguladı: "Turkcell, hem istediği biçimde şebeke içi tarifeyi müşterilerine sunup, hem de nispeten yüksek mobil sonlandırma ücretlerini uygulamaya devam edemez. Perakende ücretlerin düşük olmasına izin veriliyorsa, sonlandırma ücretinin mutlaka düşmesi gerektiği gerçeği birçok ülkede düzenleyici kurumlarca kabul edilmeye başlandı. Geçen yıl boyunca önümüzdeki 2-3 senede mobil sonlandırma ücretlerinin en az yüzde 50 düşmesi gerektiğini söyledik. Turkcell'in en düşük şebeke içi ücretine bakıldığında, sonlandırma maliyetinin 3 Kuruş'un çok üzerinde olamayacağı ve kesin surette 4 Kuruş'tan fazla olmadığı tartışılmaz gerçeğinden kaynaklanmaktadır."1.5 milyar liralık temettü rekoru


TÜRK Telekom, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) hisse senetleri işlem gören şirketler arasında en yüksek temmettü dağıtan kurumlardan biri olacak. Türk Telekom'dan İMKB'ye gönderilen açıklama şöyle denildi: "Şirketimizin 11 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda 2008 net dağıtılabilir dönem kârının birinci ve ikinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra, kalanın yüzde 100'ü olan 1 milyar 490 milyon 156 bin TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasının (1 kuruş nominal değerli beher hisse için brüt 0.42 kuruş-yüzde 42 nakit temettüye tekabül etmekte) teklif edilmesi kararlaştırıldı."Kaynak: Rotahaber
GÜNÜN FİRMASI