elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Sürdürülebilir Kalkınma için Atık Yönetimi Stratejileri !

Giderek kirlenen yeryüzünün geleceği ve üretilen atıkların ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesi amacıyla tüm dünyanın gündeminde yer bulan “Atıkların Değerlendirilmesi” konusunu ele alan, kamu, akademik ve özel sektörden profesyonellerin katılımıyla “2.Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi” 4- 5 Kasım 2010 tarihlerinde WOW Convention Center İstanbul’da gerçekleştirilecek.A- A+
30.09.2010 tarihli yazı 7710 kez okunmuştur.

Dünyada yaşanan enerji sorunlarıyla birlikte atıkların verimli değerlendirilmesi ve kirliliğin azaltılmasına yönelik geri dönüşüm çalışmalarında atık yönetimi ve teknolojileri giderek önem kazanan bir faaliyet alanı haline gelmektedir. İlk amaç atık oluşumunun önlenmesidir, önlenemediği takdirde en az seviyeye düşürülmesi hedeflenmektedir. Atığın en aza indirilmesi için; yeniden kullanıma uygun hale getirilmesi, geri dönüşümü veya enerji kazanımına yönelik çalışmalar uygulanır. Bu uygulamalar sonrasında kalan atığın depolanması ya da yakılması yoluyla bertaraf edilmesiyle işleme devam edilir. Tüm bu yöntemlerin uygulanması ve atığın verimli değerlendirilmesi ise Atık Teknolojilerinin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. IWES 2010'da, Atık Yönetimi konusunda yürüttükleri çalışmalarıyla çok sayıda kurum ve kuruluşun yer alacağı sergi ve sempozyum alanları ile tüm sektörün görüşleri değerlendirilmeye alınarak gündeme taşınacaktır.

IWES 2010 Sempozyumu'nda;

Evsel Atıkların Yönetimi,

Atık Su Yönetimi,

Deniz Kaynaklı Atıkların Yönetimi,

Sanayi Atıklarının Yönetimi,

Tıbbi Atıkların Yönetimi,

İnşaat ve Hafriyat Atıklarının Yönetimi,

Elektronik Atıklar,

Ölçme- Kontrol ve Laboratuar Teknolojileri,

Finansman ve Risk Yönetimi,

Mevzuat ve Uyumlaştırma,

Biyoteknolojiler ve Termoteknikler,

Yerel Yönetimlerin Çevre Sorunları,Tarım ve Hayvancılık Sektörü Atıkları başlıkları değerlendirmeye sunulacaktır.IWES 2010'un Sergi bölümünde katılım gösterecek firmalar; Evsel Atıklar, Sanayi Atıkları, Enerji Üretimi, Biyogazlaştırma, Atık Su, Deniz Kaynaklı Atıklar, Tıbbi Atıklar, İnşaat ve Hafriyat Atıkları, Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım, Ölçme ve Kontrol Teknikleri, Finansman- Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri ile Mevzuat ve Uyumlaştırma ürün gruplarında ürünlerini sektörün profesyonel ziyaretçilerine sunacaklar.

IWES 2010'un Organizasyon Komitesi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu (Rize Milletvekili ve TBMM Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Üyesi) ve üyeler Dr. Oğuz Can (Recydia A.Ş), Süleyman Bulak (Teknik Yayıncılık Grubu)'dır. Etkinliğe bilimsel katkılarıyla yön veren bilim komitesini ise; Komite başkanı Prof. Dr.Cumalı Kınacı (İTÜ), Prof. Dr. İzzet Öztürk (İTÜ), Prof. Dr. Mehmet Borat (Fatih Üni.), Doç. Dr. Mustafa Tırıs (TÜBİTAK MAM), Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (İstanbul İl Çevre Md.), Prof.Dr.Orhan Yenigün (Boğaziçi Üni.) ve Prof.Dr.Ferruh Ertürk (YTÜ)'ün yer aldığı deneyimli ve güçlü bir kadro oluşturuyor.
Güçlü bir özel sektör, üst düzey kamu yetkilileri ve akademik profesyonellerden oluşan konuşmacı ve katılımcılarıyla, atıksız bir dünya için yapılması gerekenlerin görüşüleceği IWES 2010 '2.Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi', 4- 5 Kasım 2010 tarihlerinde WOW Convention Center İstanbul'da söz konusu teknolojinin gerekliliği konusunda hemfikir olan tüm sektör temsilcilerini, uygulamacı ve tedarikçileri, yatırımcıları, karar vericileri, yerel ve merkezi yönetimleri, akademik ve kamu temsilcilerini biraraya getirecek.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.