elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları

Günümüzün en temel problemlerinden birini oluşturan iklim değişikliğinin engellenebilmesi için alternatif oluşturan bu enerji kaynakları nelerdir?A- A+
19.02.2011 tarihli yazı 52580 kez okunmuştur.

Sürdürülebilir enerji kaynakları temel olarak yenilenebilir enerji kaynakları olarak da düşünülebilir. Yenilenebilir enerji kaynakları hepimizin bir miktar aşina olduğu rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi düşünülebilir. Günümüzde gelişmekte olan sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinde enerji verimliliğinin büyük bir katkısı vardır.Karbondioksit salınımı yakın zamanımızda çevresel ve iklimsel zararlara yol açmıştır. Dolayısıyla hem artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek hem de bu zararların en aza indirilmesini sağlayabilecek yöntem arayışına girilmiştir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının popülaritesi toplumsal oluşumlar aracılığı ile de (karbon ayak izi gibi) artmaktadır. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile devletin yönlendirilmesinden çıkarak özel sektöre dahi girmiş bulunmaktadır.Sürdürülebilir enerji kaynakları Uluslararası Enerji Komisyonu tarafından sınıflandırılmıştır ve üç nesil olarak incelenmektedir.Birinci nesil sürdürülebilir enerji kaynakları sanayi devrimi ile birlikte 19uncu yüzyıl sonlarında açığa çıkmıştır.Bu kaynaklar bugün de kullandığımız hidroenerji, jeotermal enerji ve biokütle enerjisidir.İkinci nesil sürdürülebilir enerji kaynakları ise 1980li yıllardan itibaren süregelen ve gelişmeye devam etmekte olan kaynaklardır. Bu kaynakları solar ısıtma ve soğutma, rüzgar enerjisi, yenilenmiş teknolojiye sahip bioenerji çeşitleri ve güneş pilleridir. Bu kaynakların geleceği parlak görülmekte ve üzerlerindeki teknolojik araştırmalar devam etmektedir.Üçüncü nesil sürdürülebilir enerji kaynakları henüz teknolojinin yeterli olmaması nedeni ile prototip aşamasında olan ve yaygın kullanıma henüz ulaşamamış enerji kaynaklarıdır. Organik atıklardan elde edilen gazların daha verimli kullanılması, yoğunlaştırılmış solar ve termal enerjilerin harmanlanması, biokütlelerin rafine edilmesi, sıcak kuru taşlardan enerji elde edilmesi ve okyanustan enerji elde edilmesi gibi.Verimli olarak kullanılan enerji ile sürdürülebilir enerji kaynakları birbirinden ayrı düşünülemeyecek bir bütün gibidir. Verimli enerji kullanımı ile sürdürülebilir enerji kaynaklarının temel amacı karbondioksit salınımının bir nebze olsun düşürülebilmesidir. Bunun yanı sıra artan enerji ihtiyacının karşılanmasında tükenebilecek kaynaklar yerine tüketilebilmesi zor ve çevreci bir çözümdür. Her gün artan petrol fiyatlarının önüne geçilebilmesi, ucuz ve çevreci enerji sağlanmasına yardımcı olur.Sözün kısası yenilenebilir enerji kaynakları günümüzün ve geleceğimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan enerji ihtiyacımızı karşılamaya hazır; karbondioksit salınımı sorunu, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi doğanın bozulmasını bir nevi olarak engelleyebilecek geleceği açık enerji kaynaklarıdır.
 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Konusunda Uzman Desteği için SHUNTTECH' e BaşvurunANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.