elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerjiyi verimli kullanmayanı büyük cezalar bekliyor

Aile bütçelerini, işletmeleri ve ülke ekonomisini zora sokan enerji maliyetlerine karşı alınması gereken önlemler artık gerekliliğin ötesinde ciddi bir zorunluluk oldu.A- A+
04.02.2009 tarihli yazı 1688 kez okunmuştur.

Enerjiyi verimli kullanmayanlara yönelik olarak 2009 yılında uygulanacak idari para cezaları yüzde 12 oranında artırıldı. Yani enerji israfının cezası 600 TL'den başlıyor ve 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ayrıca 'Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği' de yeni binalarda enerji verimliliğine yönelik önemli düzenlemeler getiriyor. Yönetmeliğin getirdiği yaptırımlar ve cezalardan etkilenmemek için yapılması gerekenlerin başında ise ısı yalıtımı geliyor. Çünkü ısı yalıtımı tasarrufun en büyük kalemini oluşturuyor.Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin tebliği ile 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, Enerji Verimliliği Yasası kapsamında enerjiyi verimli kullanmayan işletme, bina sahipleri ve yöneticilerin ödeyecekleri idari para cezaları 600 TL ila 60 bin TL arasında değişiyor. Buna karşın ısı yalıtımı ile hem ısıtma hem de soğutma giderlerinde yüzde 60'a varan oranlarda tasarruf sağlamak mümkün. Bir binada kullanılan enerjinin yüzde 82'sinin sadece ısınma amaçlı tüketildiğini belirten XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Ulu, ısı yalıtımıyla yakıt ve elektrik faturalarının en az yarı yarıya düşeceğini vurguladı. Bu da dört kişilik bir ailenin ısınmak için ödediği 300 TL'lik doğal gaz faturasının yalıtımla 120 TL'ye düşmesi anlamına geliyor.Vatandaşları ve işletmeleri enerji tasarrufu önlemleri almaya yöneltecek bir başka gelişme ise 'Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'' Yönetmelik; bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini, böylece binalarda enerji performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve sera gazı emisyonlarının sınırlandırılarak çevrenin korunmasını amaçlıyor. Bu kapsamda; yeni ve ruhsata tabi oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini sağlamak ve ısıtma-soğutma sistemlerinin kontrolünü yapmak yönetmeliğin hedefleri arasında yer alıyor.Resmi Gazete'de 5 Aralık 2008'de yayımlanan yönetmeliğin bir yıl sonra yürürlüğe gireceğini bildiren XPS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ulu, bu tarihten sonra yeni yapılacak tüm konutlar ile hizmet amaçlı ve ticari amaçlı tüm yapılarda enerji verimliğinin zorunlu olacağını açıkladı. Mevcut binalarda ise sisteme uyum için 10 yıllık süre tanınacak. Ulu, bu yönetmelik gereğince; yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanan 'ısı yalıtım projesi'nin, yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce isteneceğini belirtti. Bu nedenle ısı yalıtımının artık bir binanın olmazsa olmazları arasında bulunduğunu vurgulayan Ulu, proje aşamasında sorun yaşamak ya da ceza ödemek yerine şimdiden yalıtım yaptırarak binalara yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.Isı yalıtımının binanın yapım aşamasında bina maliyetinin yüzde 3'ü ila 5'i kadar, mevcut binalarda ise metrekarede ortalama 40 TL maliyeti var. Fakat sağladığı tasarrufla birkaç yıl içinde kendini amorti ediyor ve ömür boyu tasarruf sağlıyor.