elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji Yöneticisi Eğitimleri

Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından yetkilendirilmiş olan EDSM Enerji, Enerji Verimliliği Danışmanlığı Şirketi olarak Sanayi Enerji Yöneticisi ve Bina Enerji Yöneticisi eğitimleri veriyor.A- A+
15.08.2010 tarihli yazı 3318 kez okunmuştur.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından yetkilendirilmiş olan EDSM Enerji, Enerji Verimliliği Danışmanlığı Şirketi olarak Sanayi Enerji Yöneticisi ve Bina Enerji Yöneticisi eğitimleri vermektedir.

Kursa katılmak isteyenlerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

En az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmalıdır.

Sanayi Enerji Yöneticisi Endüstriyel işletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans eğitimi görmüş kişiler olması şartı aranmaktadır.

Bina Enerji Yöneticisi sertifikası alacak kişilerin makine, elektrik veya elek- elektronik mühendisi veya teknik eğitim Fakültelerinin makine veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş kişiler olması şartı aranmaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili Mühendis Odasına kayıtlı olması şartı aranmaktadır.

02 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Kanun gereği aşağıda belirtilen şartları sağlayan Endüstriyel İşletmeler, Ticari ve Kamu kesimi binalarında Enerji Yöneticisi bulundurma şartı getirilmiştir.ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER

Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan Endüstriyel İşletmeler çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmelidir.

TİCARİ BİNA VE HİZMET BİNALARI

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m²veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri ticari ve hizmet binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.

KAMU KESİMİ BİNALARI

Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri Kamu kesimi binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.Enerji Yöneticisi Eğitimleri Kayıt FormuKonu Hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.


GÜNÜN FİRMASI