elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yalıtım bir ihtiyaç olarak algılanmaya başlandı

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ürkmez 2004-2006 yılları arasında Türkiye'de 7 coğrafi bölgede gerçekleştirdikleri yalıtım bilinci anketinin sonucuna göre yalıtım ihtiyacının arttığını tespit ettiklerini söyledi.A- A+
03.02.2009 tarihli yazı 7061 kez okunmuştur.

İZODER'in faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?


Bilindiği gibi, Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER, 'yalıtım' bilincini yurt çapında yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. İZODER, yalıtım konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede, İZODER'in son yıllardaki faaliyetlerini, eğitim çalışmaları, tanıtım-bilinçlendirme faaliyetleri ve teknik çalışmalar olarak sınıflandırabiliriz. İZODER tüzüğünde tanımlı 11 ihtisas komisyonunda, 100'den fazla üye firma uzmanı çalışmalara katılır. Teknik çalışmalar ile birlikte eğitim ve iletişim faaliyetlerinin altyapısı da bu komisyonlarca oluşturulur.


2005-2006 yılları arasında birincisini başarıyla yürüttüğümüz 'Yalıtım Yatırımdır' adlı iletişim kampanyasının ikincisine geçen yılın ilk çeyreğinde start verdik. 'Yalıtım Yatırımdır' kampanyası ile ısı, su, ses ve yangın yalıtımı konusunda kamuoyunu ve resmi-özel değişik paydaşlarımızı bilgilendirici faaliyetlerde bulunuyoruz.


Bu kampanyamız da yaklaşık 2 yıllık bir süreyi kapsayacaktır. Kampanya kapsamında, seminerler, yalıtım konulu yarışmalar, bilgilendirici yayınlar, yalıtım kongresi gibi projeler yer almaktadır. Türkiye'nin yalıtım konusundaki tek sosyal sorumluluk kampanyası olan Yalıtım Yatırımdır kampanyasında, ilanlar, el broşürleri, TV ve radyo spotları ile de kamuoyuna sesleniyoruz. Kısacası, bir yandan yalıtım konusunda bilinirlik sağlarken, diğer yandan yalıtımın bireye ve çevreye faydalarını anlatmaya 2009 yılı süresince de devam edeceğiz. Üyelerimizin de desteğiyle bilinçlendirme faaliyetlerini ara vermeden sürdüreceğiz.


İZODER tarafından kurulan TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş., ürünlere CE işareti iliştirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan tarafsız laboratuar alt yapısını yurt içinde sunuyor. 


TEBAR A.Ş; yalıtım malzemeleri üretiminde faaliyet gösteren firmaların test ve analiz ihtiyaçlarını karşılayarak, sektörün kalite alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 23 Ekim 2007 tarihinde İstanbul'da kuruldu. TEBAR A.Ş., üreticilerin alt yapılarında yer almayan deneyleri üretici adına gerçekleştirerek kaliteli yalıtım malzemesi üretimine destek olmanın yanı sıra piyasada yer alan malzemelerin veya inşaat aşamasında kullanılacak ürünlerin uygulanmadan önceki performansının tayini için de inşaat firmaları ve müteahhitlere hizmet sunuyor. Böylelikle hem kaliteli ürün imal eden üreticilerin hem de bu ürünlerin kullanıldığı binalarda yaşayan/çalışan tüketicinin korunmasına dolaylı olarak katkı sağlıyor.


TEBAR A.Ş., ürünün kullanımı veya piyasaya sunulması esnasında denetim görevini üstlenen; kamu kurum ve kuruluşları, yapı denetim kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine de laboratuvar alt yapısını açarak yalıtım sektörünün kalite alt yapısının zenginleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


İZODER olarak, Derneğimize üye olan firmaların personellerine, yalıtım sektöründe faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarına, proje bürolarına, mühendis ve mimar odalarına, kamu kuruluşlarına, üniversitelere yalıtım konulu eğitim seminerleri düzenliyoruz.


İZODER Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile eğitimler gerçekleştiriliyor. Meslek içi eğitim kapsamında meslek odalarının yalıtım konularındaki eğitim faaliyetleri İZODER tarafından veriliyor. Bu çerçevede 2007-2008 yılları içerisinde 3500'den fazla mimar ve mühendise ısı, su, ses ve yangın yalıtımı konularında seminerler düzenlenmiştir. Gelecek dönemlerde de bu faaliyetler ilgili odalarca gerçekleştirilecektir.


Derneğimiz, yalıtım sektörüne ait ürünlerin, Avrupa kalitesine getirilmesi ve yurtdışında rekabet edebilmesi amacıyla üreticiler, TSE ve ilgili bakanlıklar ile birlikte çalışmaktadır. Sektörle ilgili olarak TSE'nin hazırladığı 100'den fazla standarda görüş bildirilmiştir. 


Yalıtım sektöründeki nitelikli eleman esikliğini gidermek için İZODER tarafından kurulan İZODER Yalıtım Eğitim ve Dayanışma Merkezi (İYEDAM), Avrupa Birliği'nin İŞKUR aracılığı ile kullandırdığı fonla sağlanan finansal destekle çalışmalarına 2005 yılı başlarında başladı. Bu çerçevede sürdürülen eğitimlerde ustalara ve mimar-mühendislere yönelik yalıtım konulu eğitimler verildi. İYEDAM bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de farklı projelerle devam ettirilmesi yönünde yapılan çalışmalar sürmektedir.


İZODER'in sektörel iletişimi ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla iki ayda bir yayımladığı 'İzolasyon Dünyası' dergisi; sektördeki firmalar, kamu kuruluşları, üniversiteler vb. kurumlarla, ilgili kişiler tarafından takip ediliyor.


Derneğimiz ayrıca 0800 211 33 67 numaralı ücretsiz danışma hattı hizmetiyle, yalıtım ile ilgili bilgi almak isteyen herkese bünyesindeki uzmanları aracılığıyla teknik destek veriyor.


Ülkemiz, yalıtım bilinci eksikliği nedeniyle her yıl yaklaşık 7.5 milyar dolar kaybetmektedir. Türkiye'de yalıtımın doğru olarak algılanması ve tüketicilerin yalıtım yaptırmaya yönlendirilmesi konusundaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Binalarda ısı yalıtımı ile ilgili bir standart var mı?


Binalarda ısınma amaçlı enerji tüketiminin sınırlandırılmasına yönelik olarak hazırlanan TS 825 'Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları' standardı uyarınca, 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binalarda ısı yalıtımı yapılması zorunludur.


Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği 09 Ekim 2008 tarihinde revize edilerek tekrar yayımlandı. Bu yönetmelikle yeni yapılacak binalarda ısı yalıtımı uygulamalarının zorunluluğu sürüyor. Yeni ısı yalıtımı projelerinin; AB standartlarına ve ulusal iklim verilerimize göre 2008 yılında yenilenen TS825 standardına göre tesis edilmesi gerekiyor. Yönetmeliğin getirdiği en önemli yenilik ise artık, mevcut binalarda yapılan tadilatlarda yenilenen kısmın yeni TS825 standardına göre enerji verimli olarak tasarlanarak uygulanmasının gerekmesi. Yeni standart ile birlikte, pencere değişiminden, binalarda yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarına kadar tüm tadilatların standarda uygun olması gerekiyor.


Günümüzde her geçen gün önemi artan enerji verimliliği ile ilgili olarak hem Türkiye'de hemde AB'de çalışmalar sürüyor. 5 Aralık 2008 tarihinde yayımlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ise 5 Aralık 2009 tarihinden itibaren ısı yalıtım yönetmeliğinin yerini alacak ve binalarda Enerji Kimlik Belgesini zorunlu kılacak. Bu belge binada kullanılan tüm enerji miktarını, ısıtma, soğutma yanında elektrikli cihazlar, aydınlatma gibi enerji tüketimlerini de kapsayacak.


 


TS 825 Yönetmeliği ile Isı Yalıtımı zorunlu hale geldi. Sizce bu uygulanıyor mu?


Isı yalıtımı yaptırmak 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan tüm yeni binalarda zorunludur. 2008 yılı içerisinde gerçekleştirilen TS 825 Standart ve beraberinde Isı Yalıtım Yönetmeliğinin revizyonu ile bu zorunluluk hali devam etmektedir. Ancak, ortada bir gerçek var ki herkesin kabul ettiği bu işin denetimi noktasında maalesef durum çok kötü. Uygulama denetlemeleri iki açıdan olumsuz bir biçimde işlemektedir. 1. si, yeni bina inşaatlarının gerek inşaat ruhsatı gerekse de iskân ruhsatı açısından incelenmesi esnasında karşımıza çıkmaktadır. Resmi veya gayri resmi rakamlar, yapılan yeni inşaatların yarıdan fazlası ruhsatsız olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Yani yeni imal edilen yapıların yarısı bu istatistikî bilgilerden hareketle denetlenemez durumdadır. 2. olumsuz koşul, denetlenebilir durumda olan inşaatların denetiminde yaşanan sıkıntılardır. Denetime tabii binaların bulunduğu 19 vilayette denetimler özel bir kanunla kurulmuş olan Yapı Denetim Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Geri kalan illerde denetimler Belediyeler tarafından yapılmaktadır. Yaşanan sıkıntılara denetim kanunundan kaynaklanan sebepler yanında denetim elemanlarının yetersizliği ve müeyyidelerin yetersizliği hususları da eklenince, Isı yalıtımı uygulamaları istenilen düzeyde olamamaktadır.
Sektörde yerli firmaların ağırlığı nedir?


Aslında sektörde yerli yabancı diye bir ayrım bulunmamakla birlikte doğal olarak yerli firmaların hem sayısal çoğunluğu hem de üretim noktasında ciddi seviyelerde üstünlüğü bulunmaktadır. Bazı yalıtım branşlarında, ürün gruplarında tamamen yabancı sermaye veya Türk ortaklı firmalar bulunmaktadır. Yalıtım malzemeleri içerisinde hammadde tedarikleri yurtdışından sağlanan ürünler bulunmaktadır.
Isı Yalıtımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarınız etkili oluyor mu?


Sektörümüzün en önemli sorunlarından biri, yalıtım konusundaki bilinç eksikliğidir. Ülkemizin, yalıtım bilinci eksikliği nedeniyle her yıl milyarlarca dolar kaybetmesinin önüne geçmemiz gerektiğinden yola çıkarak Yalıtım Yatırımdır Kampanyasını hayata geçirdik. Kampanyamızda ısı, su, ses ve yangın yalıtımı konularında kamuoyunu aydınlatarak, yalıtımın ülke ekonomisine ve bireylere sağladığı faydaları paylaşıyoruz. Konut satın alırken, yalıtımın da sorgulanması gereken en önemli özellik olduğunu sürekli hatırlatıyoruz.


Türkiye'nin yalıtım konusundaki tek sosyal sorumluluk kampanyası olan 'Yalıtım Yatırımdır' kampanyası yalıtım sektörünün önde gelen kuruşlarının sponsorluğunda yürütülüyor; Basf Yapı Kimyasalları, Blue' Safe Mavi Kale, BTM, Capatect Dalmaçyalı, İzocam, Kalekim ve Marshall Thermo's kampanyaya "Platin Sponsor" olarak destek verirken; Baumit ve VitrA Therm kampanyada "Altın Sponsor" olarak yer alıyor.


Derneğimiz tarafından 2004 ve 2006 yıllarında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsilen seçilmiş 16 ilde, 1317 kişiyle gerçekleştirilen yalıtım bilinci anketinde, evine yalıtım uygulaması yaptırmayan tüketicilerin yalıtım uygulamalarına duydukları ihtiyaç düzeylerine bakıldığında Kasım 2004 döneminde yaklaşık %40'lık bir kesimin 'yalıtım yaptırmayı düşünmediği' saptanmışken; bu oranın Ekim 2006'da %25'ler düzeyine gerilediği görülmüştür.
Sektörün durumuna dair değerlendirmenizi alabilir miyiz?


Sektöre 'ısı yalıtımı' açısından baktığımızda, 2000 yılının bir dönüm noktası oluşturduğunu söyleyebiliriz. TS825 standardının yeni binalarda zorunlu olmasından sonra, sektörün gelişiminde hızlı bir süreç yaşanmıştır. Bundan sonra yalıtım bilincinin gelişmesine odaklanan İZODER ve üretici üyeleri, bu süreçte gelişmeyi hızlandırmış ve böylece önemli büyüme rakamları ortaya konulmuştur.


2002 yılında 2,5 milyon m3 olan ısı yalıtım malzeme satışları, 2007 yılında 7,3 milyon m3'e ulaşmıştır (Satışlar, 5 yılda 3'e katlanmıştır). Su yalıtımında da buna yakın bir gelişme sağlanmış, 30 milyon m2'lerden 75 milyon m2'lere ulaşılmıştır. Ses ve yangın yalıtımında da büyüme devam etmektedir.


İhracatta, iç pazara göre özellikle bazı su yalıtımı ve ısı yalıtımı ürün gruplarında önemli artışlar olduğunu gözlemliyoruz. 2008 yılında ihracat rakamlarının 200 milyon dolar'ı aşmadığını tahmin ediyoruz. Yine tahmini hesaplamalara göre, bugün için yurtdışından gelen ithal ürünlerin %5'i bile bulmadığını söyleyebiliriz.


Yalıtım sektörü, 2006 yılında elde ettiği üretimden gelen yaklaşık 1,2 milyar dolar'lık ciroyu, 2007 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolar'a çıkarmıştır. Sektörün 2008 cirosunun 2007 yılına göre %5 civarında bir artışla 1,7 milyar doları bulduğunu söyleyebiliriz.  

Levent Ürkmez kimdir?

 

Levent Ürkmez 1950 yılında İzmir'de doğdu. Tüm öğrenimimi İzmir'deki çeşitli okullarda yaptı. Ege üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden 1974 yılında mezun oldu. Otuz dört yıldır İzmir'in ticaret ve sanayi hayatının içinde aktif olarak bulunuyor. İzmir'de kurulu ve yaklaşık olarak 800 kişinin istihdam edildiği, su yalıtımı, ısı yalıtımı ve kağıt üreten; BTM A.Ş., Polpan A.Ş., Levent Kağıt A.Ş., Levent İzolasyon A.Ş.(izmir), Levent İnşaat A.Ş.(istanbul), Polpan İzolasyon(Kazakistan) ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. Balık avlamak, seyahat etmek ve futbol özel ilgi alanları arasında yer alıyor. Eski Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı, İzmir Gücü Spor Vakfı Başkanlığı, Akademi Ege Yön. Kurulu Başkanlığı, Esiad Haysiyet Divanı Üyeliği, İzoder Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bitüder Başkanlığı, Xps Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İmsad Üyeliği Ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği gibi faaliyetlerde yer alıyor. Evli ve iki çocuk babası.

 


 

Elektrikport


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.