elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Türkiye'nin temiz üretim yol haritası belli oluyor

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), temiz üretime yönelik uygulamaların Türkiye'de yaygınlaştırılmasını sağlamak için çeşitli stratejiler geliştiriyor. MPM, çalışmalarda önceliği KOBİ'lere verecek.A- A+
15.08.2011 tarihli yazı 2026 kez okunmuştur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görevlendirmesi ile 'Temiz Üretim Merkezi' işlevlerini üstlenen Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) çalışmalara başladı. Merkez, temiz üretim uygulamalarının çevre boyutunun yanında getireceği ekonomik kazanımları anlatacak. Önceliği küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) veren MPM, bu işletmelerin sürdürülebilir üretime geçişini destekleyecek stratejiler üzerinde çalışıyor. Bu faaliyetler sadece KOBİ'lerle sınırlı olmayacak. MPM, temiz üretim faaliyetleri yaygınlaştıkça, çeşitli sanayi sektörleri, hizmet sektörü, tarım ve kamu sektörüne de yönelecek.2012 başında çalıştay var


MPM'den yapılan açıklamada, çeşitli kuruluşlarla işbirliği olanaklarının değerlendirildiği görüşmelerin tamamlanmasının ardından, ortak çalışma alanlarının netleştirileceği belirtildi. Bu amaçla bir arama konferansı yapılacak. 2012 yılı başında gerçekleştirilecek Temiz Üretim Paydaş Çalıştayı ise Türkiye'nin Temiz Üretim Yol Haritası'nın temelini oluşturacak. İşletmelerin rekabetçiliklerini artırmaları için sürdürülebilir, verimli ve sosyal sorumlulukları göz önünde bulunduran üretim ve işleme metotlarına geçişin zorunlu hale geldiği ifade edildi. İşletmelerin rekabet edebilirliklerini ve verimliliğini artırmak için MPM'nin, temiz üretimin Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak için stratejiler geliştirdiği belirtildi.Büyük bir fırsat sunuyor


Açıklamada 'temiz üretim' işletmelerin, çevreye verdikleri zararı kaynağında azaltmayı ve kaynak verimliliği sağlayarak üretimlerini daha az maliyetle gerçekleştirmelerini, bu yolla rekabet edebilirliklerini artırmalarını sağlayan stratejilerin bütünü olarak tanımlandığı vurgulandı. Açıklamada 'Temiz üretim, gelişmekte olan ya da ekonomik açıdan geçiş süreci içindeki ülkelerin, geçmişte sanayileşmiş ülkeler tarafından yapılan çevresel hataları tekrarlamamaları ve daha az maliyetle üreterek rekabetçiliklerini artırmaları için büyük fırsat sunuyor' denildi.Pilot projeler hayata geçirilecek


MPM'nin ölçek ve sektör gözetmeksizin sunduğu hizmetlerin içinde KOBİ'lerin önemli bir yer tutuğu vurgulanan açıklamada, MPM'nin, KOBİ'lerin verimlilik sorunları, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları ile yıllardır yakından ilgilendiğinin altı çizildi. Büyük işletmeler verimliliklerini artırmak, maliyetlerini azaltmak, yeni teknolojilere ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarına geçmek için profesyonel destek yollarını daha kolay bulabilirken, KOBİ'ler için durumun çoğunlukla farklı olduğu ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: 'MPM, temiz üretim stratejilerinin yaygınlaştırılması için öncelikle KOBİ'leri hedefliyor. Temiz üretim uygulamalarının çevre boyutunun yanında getireceği ekonomik kazanımlar KOBİ'lere anlatılacak. Bunun için pilot projelerin gerçekleştirilmesi ve var olan uygulamaların tanıtılması gündemde. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri'nde yapılacak yeni uygulamaların sonuçlarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Temiz üretim faaliyetleri sadece KOBİ'lerle sınırlı olmayacak. MPM, temiz üretim faaliyetleri yaygınlaştıkça, çeşitli sanayi sektörleri, hizmet sektörü, tarım ve kamu sektörüne de yönelecek. Konu hakkında işbirliği yapılacak paydaşlar da belirlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, TOBB, EPDK, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, üniversiteler, STK'lar, Kalkınma Ajansları, OSB'ler, Sanayi ve Ticaret Odaları ile paydaş görüşmeleri sürdürülüyor.'Haber: Stargazete.com / Ekonomi
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.