elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Smart Grid
(Akıllı Şebekeler) 2

İnsanlar giderek büyüyen yeşilci hareketin çevreyi korumanın yanında iş olanağı yaratıp para tasarrufu sağlayabileceğini anladılar. Smart Grid(Akıllı Şebeke) için kısaca,üretimden tüketime kadar bir uçtan bir uca gözetim, kontrol ve kumanda edilebilen yeşilci ağlar tanımı geçen haftaki yazımda yapmıştım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.A- A+
15.02.2011 tarihli yazı 7390 kez okunmuştur.

Smart GridEnerji sektörünün artan gereksinimleri ve yönetimi yıllar geçtikçe değişiklik göstermekle beraber verimlilik ve süreklilik her geçen gün değer kazanmaktadır. Tüm bunlara cevap verebilmek adına var olan kaynaklarımızı en elverişli duruma getirmeliyiz.Smart grid;

Etkin

Uyuml

Fırsatçı

Kalite odaklı

Kendini çabuk toparlayabilen

Yeşilci

Smart Grid özellikleri,

Güç rahatsızlıklarından dolayı kendi kendine iyileşebilme

Tüketiciler tarafından aktif katılımın sağlanması, talebe yanıt , fiziksel ve siber saldırılarına karşı esnek çalışabilme

21.yüzyıl güç kalitesi gereksinimlerini karşılayabilme

Tüm üretim ve depolama mevcut koşullarına uyumlu çalışabilme

Yeni ürünler, hizmetler ve pazarlar sunabilmesi

Mevcut şebekelerimizi etkin ve verimli çalıştırabilme

Üretimden tüketime yönetebilme gerekliliği beraberinde bazı zorluklar da getirmektedir. Bunlardan bazıları;

Enerji borsası anlık olarak en ucuz kim enerji üretiyorsa satın alabileceği bir ortam olarak görülmektedir. Anlık bilgileri zamınında ve hatasız ulaştırmak için altyapı gerekmektedir.

Enerji kaynakları tek noktada toplanmamakta ve coğrafi olarak dağınık alanlarda bulunmaktadır. Farklı ve dağınık kaynakların bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Üretim sahaları tüketim sahalarına uzaklaşmakta ve iletilecek enerjinin iletim giderleri her geçen gün artmaktadır. İletilen enerjinin ise kayıpsız ve güvenli bir şekilde son tüketiceye ulaşması gerekmetedir.

Şebeke büyüdükçe, iletim mesafeleri arttıkça kısa devre akımları ve dolayısıyla koruma harcamaları yükselmektedir. Şebeke daha hassas ve maliyetli olmaktadır. Uzaktan izleme sistemleri gerekmektedir.

Ağ(network) yapısının karmaşık olması ve beraberinde hassaslaşması, şebekede oluşacak dalgalanmara karşı korunmalı ve dengede tutulmalıdır.

Anlık değişimlerin olmaması için ek yatırımlar yapılmak ve bu yatırımların da uzaktan izlenmesi gerekmetedir.

Varolan ağ yavaşça 'yaşlanması ' ve yenilenme gereksinimin ortaya çıkması nedeniyle hem yenileme masrafları ortaya çıkmakta hem de eski yapıyı ve yeni yapıyı eş değer anlayan ve kullanabilen uzmanaların yetersiz bilgi düzeyleri, sistemlerin yönetimini zorlaştırmaktadır.

Çok sayıda kaynağı eş değer yönetilebilmesi için merkezi bilgi sisteminin kurulma zorunluluğunu doğurmaktadır.Bir önceki yazıya buradan ulaşabilirsiniz.Sertaç ŞAMİOĞLU / Elektrikport


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.