elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Schneider Electric malzeme kullananlar sürpriz yaşamazlar

Schneider Electric Pazarlama Direktörü Uğur Oktar, "Schneider Electric malzeme kullanan müşteriler kalite problemleri ile mücadele etmek yerine, yeni işlere ve müşterilere odaklanabilirler." dedi.A- A+
16.04.2009 tarihli yazı 5849 kez okunmuştur.

Yatırımlarınızdan bahseder misiniz?


Schneider Electric çoklu uzmanlık stratejisi ile büyüyen bir şirketidir. Bunun anlamını, uzmanı olduğu temel faaliyet alanlarının yanı sıra, her biri kendi konusunda uzman olan şirketleri de bünyesine katarak yeni faaliyet alanlarında da pozisyon alması şeklinde açıklayabiliriz. Özellikle son 5 yıl içinde konusunda uzman  pek çok firmayı bünyemize kattık ve bu kapsamdaki ürün ve çözümleri elektrik enerjisini daha iyi yönetmek üzere entegre ettik.


Kablo kanal sistemlerinde ise PKS Profilüks'ün bünyemize katılmasıyla ses-veri-görüntü altyapısı kuran firmalar için tamamlayıcı bir nitelik kazandık.


Türkiye'de bulunan fabrikalarımızda yatırımlarımıza hem makine ve ekipman modernizasyonu hem de Ar&Ge yatırımları ile devam ediyoruz. Schneider Electric global için önemli bir tedarik merkezi olma konumumuzu devam ettireceğiz.


Orta Gerilim'de Schneider ElectricTürkiye küresel üretim merkezidir. Pano sistemlerinde ve anahtar priz ve kablo kanalı gibi ürünlerde ise bölgesel üretim merkezidir. Schneider Electric, Türkiye'deki yatırımlarına her koldan devam edecek.


Türkiye'deki şirket satınalımlarımız ve yatırımlarımız devam edebilir. Ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika yatırımımız kesintisiz devam ediyor. 2009 sonunda fabrikamızın ilk bölümü açılacak.


Enerji verimli ürünler konusunda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bu konuda Schneider Electric'in çıkardığı yeni bir ürün var mı?


Schneider Electric olarak enerji verimliliği politikamız, yalnız enerji tüketiminin azaltılması ile sınırlı kalmayıp, enerji maliyetlerinin optimizasyonu (enerji kaynaklarının yönetimine bağlı olarak, enerji maliyetlerinin düşürülmesi), enerjinin güvenilirlik ve sürekliliğinin geliştirilmesini (elektrik kesintisinin minimuma indirilerek iyi projelendirme, bakım sözleşmeleri, servis antlaşmaları) de kapsamaktadır.


Bu anlamda şirket tüm ürün ve çözüm portföyünü, enerji verimliliği eksenine oturtmuştur. Bugün sunduğumuz ürünlerin tümü, enerji verimliliğini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.


Bina otomasyonu, makine otomasyonu, ev otomasyonu, enerji dağıtım otomasyonu gibi elektrik enerjisi ve otomasyon ile ilgili tüm alanlarda %30'lara varan enerji tasarrufu sağlayan ürünler ve çözümler sunuyoruz. Çözümden bahsettiğim için tek tek ürün saymak istemiyorum. Ancak entegre sistemi oluşturan tüm ürünlerimiz, bu verimliliği temin edecek şekilde tarafımızdan entegre edilmektedir. Burada önemli olan nokta, enerji yönetimidir. Biz bu verimliliği, elektrik enerjisini yöneterek sağlıyoruz.


Dünya üzerinde son kullanıcılar (endüstride ve binalarda) tarafından tüketilen enerjinin %70'den fazlası bizim faaliyet alanımız içerisindedir.


Kalite anlayışınızdan bahseder misiniz? Sizce neden Schneider Electric tercih ediliyor?


Tüm üretim ve Ar&Ge merkezlerimizde aynı dizayn, üretim ve kalite prosesleri ve standartları uygulanmaktadır. Bu da bize genel olarak nerede üretirsek üretelim, belli bir kalitede ürün ve ekipman sunma imkanı tanıyor. Bizim için maliyet avantajı sağlamak pahasına kaliteden ödün vermek mümkün değil ve bu duruş müşterilerimiz tarafından da takdir ediliyor. Bu nedenle Schneider her zaman tercih ediliyor. Biliyorlar ki, Schneider malzeme kullanırlarsa sürpriz yaşamazlar. Müşterilerinde kalite problemleri ile mücadele etmek ve sattıkları makine ve sistemlerin arkasından koşmak ve zarara uğramak yerine, yeni işlere ve müşterilere odaklanabilirler. Ucuz malın maliyetinin aslında daha yüksek olduğunun farkındadırlar. Biz Schneider kalitesindeki bir ürünü, en uygun fiyatlarla sunabiliriz. Bir malın maliyeti, onun satın alma maliyetinden ibaret değildir aslında. Bizim TCO (total cost of ownership) dediğimiz maliyet mala sahip olma maliyetidir. Yani bir malın size maliyeti, satın alırken ödediğiniz fiyatın dışında, kullanım kolaylığı, monte ederken veya devreye alırken harcanan zaman, kullanıcıların eğitim maliyetleri, servis desteği, garanti süresi ve şartları, bakım ve onarım maliyetleri gibi, ürün alındıktan sonra sahada sağlıklı bir çalışma rutinine oturana kadar katlanılan maliyetlerin tamamıdır. Bu nedenle satın almak istediğiniz 2 farklı marka ürünün fiyatını kıyaslarken, bunların sadece satın alma maliyetleri değil, TCO = toplam sahip olma maliyetleri kıyaslanmalıdır. Bizim ürünlerimiz kalitelidir, kullanımı kolaydır, problem çıkartmaz, desteği vardır, entegre edilebilir, geri dönüş oranları düşüktür. Kısacası kalitesi yüksek olduğu için, toplam sahip olma maliyeti düşüktür. Bu nedenle tercih edildiğimizi düşünüyorum.


AR&GE çalışmalarınızdan bahseder misiniz?


Schneider Electric dünyada cirosunun %5'ini Araştırma geliştirme yatırımlarına ayırıyor. Schneider Electric Türkiye'de ise, 3 fabrikamızda üretilen ürünlere yönelik farklı alanlarda Ar&Ge çalışmalarımız var. Bunlardan birinde Hava İzoleli Moduler Orta Gerilim hücre tasarımları yapmaktayız. Son yıllarda yapılan dahili iş anlaşmaları neticesinde gene Orta Gerilim kesicilerin ürün geliştirme ve teknik hizmetini de vermekteyiz.  Bu kapsamda Ar&Ge bölümümüz Schneider Avrupa'da bulunan 4 teknik merkezden biri olarak çalışmalarına 2001 yılından beri devam etmektedir.(Bu ülkeler İngiltere ,İspanya ve İtalya ve Türkiyedir) Merkezi Fransa da bulunan GTCE (Global Technical Center Europe)ile ortak çalışmalar sürdürmekte olan Turkiye Ar&Ge bölümü diğer ülkelerin ihtiyaçları için de tasarım ve teknik analiz yapmakta, ürün geliştirmekte ve bunların onay testlerini tamamlayıp, endüstriyelleştirmek üzere projelendirmektedir.


Bunun dışında global pazarlara da sunduğumuz anahtar-priz serileri ve kablo kanalları ile ilgili Ar&Ge çalışmaları da yapmaktayız.


Bayilerinize / Müşterilerinize ne tür eğitimler veriyorsunuz?


Teknik eğitimleri, bir enerji yönetim uzmanı olarak bu uzmanlığı sektörümüzle paylaşmak adına bir araç olarak görüyoruz.


Eğitimlerimiz Standart Eğitimler (Endüstriyel Kontrol, Otomasyon,ve Elektrik dağıtımı ) ve Müşteriye özel eğitimler olarak ayrılmaktadır. Eğitimlerimizde amaç her müşteriye ihtiyacına uygun eğitimi sağlayabilmektir.

 

Eğitim konuları, her müşteri segmentinin özel ihtiyacına göre ayrı ayrı hazırlanmakta ve herbir eğitim sonunda hedeflere ulaşıp ulaşmadığı konusunda değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ile eğitim, ürün grubunun yenilenmesi ve pazar gereksinimlerine göre revize edilir ve düzeltici, geliştirici aksiyonlar ilgili eğitim programlarında uygulamaya konulur.


Yenilikçi yönümüz eğitim konusunda da kendini göstermektedir. Eğitim içeriklerini ve konularını, sık sık güncelleriz. En yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, eğitim kataloğumuza girer ve eğitim almak isteyenlerle paylaşılır. Yıllarca aynı eğitim notları ile aynı ürünleri içeren eğitimler bizim konumuz dışındadır.


Yenilenebilir Enerji (RES=rüzgar, HES=su) projelerinin referanslarınızda yer aldığını biliyoruz. Bu konu ile ilgili çalışmalarınız ne durumda?


Çevreye karşı duyarlılığımızın ve enerjinin verimli kullanılmasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak yenilenebilir enerji projeleri bizim odaklanma alanlarımızdan. Bu konuda pek çok projeye imza attık ve çalışmalarımız devam edecek. Hem enerji altyapısı, hem de otomasyon anlamında komple çözümler sunabiliyoruz. Bu çözümlerin Schneider Electric olarak tek elden verilmesinin önemi ise, bütünleşik çözüm sunabilmemiz, enerji verimliliği konusunda komple cevap verebilen bir firma olmamız. Sadece motor yolvermede tasarruf, sadece orta gerilim panoları, sadece scada artık bir anlam ifade etmiyor. Mühim olan elektrik enerjisini tüm bunları içine alacak şekilde tek elden yönetmek ve sistem üzerinde performans garantisi verebilmek. Ayrıca kolay ulaşılabilir, dinleyen, çözüm bulan ve taahhütlerinin arkasında duran bir kültürümüz var. Bizim farkımız burada.
Elektrikport


 


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.