elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Marmaris'in yüzde kırkında maden aranıyor

Maden arama ruhsatlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan Güler, Marmaris'in yüzde 39,9'una maden arama ruhsatı verildiğini söylediA- A+
08.03.2009 tarihli yazı 2292 kez okunmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, Marmaris'in Kent Konseyi'nin araştırmasında olduğu gibi yüzde 52'sine değil, yüzde 39,9'una maden arama ruhsatı verildiğini bildirdi. Güler, 'Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsat verilmiş olan sahalarda yürütülen faaliyetlerin, ilgili mevzuatla belirlenen ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunan ruhsat sürelerinin sonuna kadar sürdürülmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır' dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, MHP Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Marmaris'te verilen maden arama ruhsatlarıyla ilgili soru önergesini yanıtladı. İnan, Marmaris Kent Konseyi'nin yaptığı araştırmalara göre 86 bin 600 hektar yüz ölçümüne sahip Marmaris'te 45 bin 173 hektarın (yüzde 52) maden arama ruhsatlı olduğunu belirterek Bakan Güler'e 'Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri olan bu bölgemizde, bu kadar geniş bir alanın ruhsatlandırılmasının, çevre kirliliğine yol açarak bölge turizmini olumsuz etkilememesi konusunda verilen ruhsatların yeniden değerlendirilmesini düşünüyor musunuz?' diye sordu.Bakan Güler ise turizmin önemli merkezlerinden Marmaris'in yüzölçümünün 86 bin 600 hektar olduğunu belirtirken, Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre bu alanın yüzde 39.9'una tekabül eden 34 bin 32 hektarlık alanı için maden arama ruhsatı verildiğini bildirdi. Ruhsat sahiplerinin maden sahalarında hiçbir kurala bağlı olmaksızın, çevreye zarar verecek şekilde faaliyette bulunmalarının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Güler şunları söyledi:'Ruhsat sahipleri; ruhsat sahasında bulunan özel mülkiyete ait alanlarda mülk sahibinden mülkiyet iznini, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 'ÇED Gerekli Değildir/Olumlu Belgesi'ni ve ruhsatın bulunduğu il mücavir alanlarında belediyelerden, mücavir alan dışında ise il özel idarelerinden GSM ile ilgili iş yeri açma ve çalışma ruhsatını ve varsa diğer izinleri ilgili bakanlık-kurumdan aldıktan sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üretim-işletme izni verilmektedir. Dolayısıyla söz konusu alanda madencilik faaliyetleri, 3213 sayılı Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir''RUHSAT SÜRELERİNİN SÜRDÜRÜLMESİNDE SAKINCA BULUNMUYOR'


Bakan Güler, madencilik faaliyetlerinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde periyodik olarak denetlendiğini vurguladı. Güler 'Mevzuata aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde gerekli önlemler alınıncaya kadar ruhsat sahalarındaki faaliyetler durdurulmaktadır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsat verilmiş olan sahalarda yürütülen faaliyetlerin, ilgili mevzuatla belirlenen ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunan ruhsat sürelerinin sonuna kadar sürdürülmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır' dedi.Kaynak: ANKA


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.