elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerjide borç affının Hazine'ye maliyeti 6 milyar TL

Enerji KİT'lerinin birbirine olan borçlarının faiz ve gecikme zamlarının tasfiyesine yönelik yasa tasarısı bakanlar kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşmak üzere Meclis'e gönderildi.A- A+
28.01.2009 tarihli yazı 3005 kez okunmuştur.

Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle bu affın Hazine'ye maliyeti ise yaklaşık 6 milyar TL olacak. Maliyetin bir kısmı, büyüklüğü 2 milyar TL'yi geçen aydınlatma bedelleri nedeniyle biriken borcun mahsuplaşılmasından kaynaklandı. Enerji KİT'leri arasındaki borçların mahsuplaşılması da 4 milyar TL'ye yakın bir maliyet getirdi.Botaş'ın vergi borçları da siliniyor


AA'nın haberine göre Meclis'e gönderilen düzenlemeyle Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (Botaş), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) 31 Aralık 2008 itibariyle birbirlerine olan borç ve alacaklarının tasfiyesinde faiz ve gecikme zammı uygulanmayacak. Tasfiye nedeniyle oluşacak bakiye ise TEDAŞ bilançosunda muhasebeleştirilecek. Botaş'ın Gümrük Müsteşarlığı'na bağlı tahsil dairelerine,


Maliye Bakanlığı'na olan borçları ile EÜAŞ'ın Maliye'ye bağlı tahsil dairelerine borçları silinecek.TETAŞ'ın kaldırılan Kamu Ortaklığı Fonu'na borçları ile kanunun kapsadığı enerji KİT'lerinin Hazine'ye olan temettü borçları da silinecek. TETAŞ'ın Aralık 2008 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesinde "devreden Katma Değer Vergisi" olarak yer alan tutar sıfır kabul edilecek.Kimin ne kadar borcu var


EÜAŞ, elektrik üretimi için Botaş'tan doğalgaz alıyor. EÜAŞ ürettiği elektriği TETAŞ'a, TETAŞ ise TEDAŞ'a satıyor. Ancak TEDAŞ, TETAŞ'a gerekli ödemeyi yapamayınca; TETAŞ da EÜAŞ'tan aldığı elektriğin parasını ödeyemiyor. TETAŞ'ın TEDAŞ'tan alacağının anapara olarak 10 milyar TL olduğu öğrenildi. TETAŞ'ın ise EÜAŞ'a olan borcunun 8 milyar TL'ye yakın olduğu kaydedildi. TETAŞ'ın TEİAŞ bünyesindeki mali uzlaştırma sistemi üzerinden satın aldığı elektrikten kaynaklı olarak, bu kuruma 1.5 milyar TL borcu bulunuyor. EÜAŞ'ın TETAŞ'tan olan alacağıyla birlikte, TEDAŞ ve TEİAŞ'tan da alacakları bulunurken toplam alacağının ise 11.3 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi. EÜAŞ'ın Botaş'a 6.1 milyar TL, TKİ'ye 195.1 milyon TL, TTK'ya 107.6 milyon TL, TEİAŞ'a ise 1.2 milyar TL olmak üzere ortalama 7.7 milyar TL borcu bulunuyor. Mahsuplaşmaya konu olan tutarın ise 3.6 milyar


TL olduğu kaydedildi.Likidite ihtiyacı var


Enerji KİT'lerinin birbirine olan borçlarının yanı sıra yap-işlet-devret (YİD), yap-işlet (Yİ) santralarına da borcu bulunurken Botaş'ın ticari bankalara ve mali uzlaştırma sistemi üzerinden özel sektöre de borcu var. Bakanlık yetkilileri, bu düzenleme ile enerji KİT'lerinin faiz tahakkukundan kaynaklı günlük 1 milyon TL'lik masraftan kurtulacağını belirterek, faizlerin affının yanı sıra enerji KİT'lerinin likidite ihtiyacı için de önlem alınması gerektiğini vurguladı.Düzenleme ile birlikte 2008 yıl sonu itibariyle tahakkuk eden ancak TEDAŞ'a ödenmemiş genel aydınlatma ile ibadethanelerin aydınlatma bedeli, köylerin içme suyuna yönelik elektrik kullanım bedeli borçlarının bir kısmı TEDAŞ'ın özkaynaklarından mahsup edilecek ve faiz tahakkuk ettirilmeyecek.


Diğer bölüm ise TEDAŞ'ın Özelleştirme Fonu'ndan kullandığı para nedeniyle oluşan borçlardan mapsup


edilecek ve bakiye tutar silinecek. İbadethanelerin aydınlatılmasından kaynaklı olarak 150 milyon TL


civarında bir maliyet çıkarken, genel aydınlatmanın maliyeti ise 2 milyar TL'nin üzerinde bulunuyor.


Tarımsal sulamadan kaynaklı olarak ise 1 milyar TL'nin üzerinde bir maliyet var.Kaynak: Referans


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.