elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji verimliliği teşvikleri %100 artırılacak

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı tamamlandıA- A+
29.09.2011 tarihli yazı 6326 kez okunmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilgili tüm Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademisyenler ile uluslararası örgütlerin katılımı ile hazırlanan "İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı" (İDEP) tamamlandı.Eylem Planında, enerji verimliliğine yönelik teşviklerin yüzde 100 artırılması, sanayi sektöründe üretilen GSYH başına eşdeğer karbondioksit yoğunluğunun azaltılması, kamu binalarında enerji tüketiminin yüzde 20 azaltılması, karayolu yerine demir ve deniz yollarına ağırlık verilmesi, su kaynaklarının bütüncül yönetimi planlanması, afetler için tatbikat yapabilme düzeyine çıkılması kararları alındı.İDEP ile enerji, binalar, ulaştırma, sanayi, atık, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık ve uyum başlıkları altında iklim değişikliği ile mücadele için alınacak önlemler belirlendi.Enerji verimliliği teşvikleri yüzde 100 artırılacakPlan ile yürütülen ve planlanan çalışmalar kapsamında birincil enerji yoğunluğunun, 2015 yılında 2008 yılına göre yüzde 10 oranında azaltılması kararlaştırılırken, enerji verimliliği uygulamaları için verilen teşvik miktarının 2015 yılına kadar yüzde 100 artırılması öngörüldü.2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım kayıplarının yüzde 8'e indirilmesinin de yer aldığı planda, 2015 yılına kadar Türkiye'de karbon piyasasının kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.Plana göre, sanayi sektöründe enerji kullanımından (elektrik enerjisi payı dahil) kaynaklanan sera gazı emisyonları sınırlandırılacak. 2023 yılına kadar sanayi sektöründe üretilen GSYH başına eşdeğer karbondioksit yoğunluğu azaltılacak.Kamu binalarında enerji tüketimi azaltılacakİklim Değişikliği Ulusal Eylem Planına göre, kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar yüzde 10 ve 2023 yılına kadar yüzde 20 azaltılması hedefleniyor.2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az yüzde 20'si yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilecek.2023 yılına kadar yeni yerleşmelerde yerleşme ölçeğinde sera gazı emisyonunun (pilot olarak seçilen ve sera gazı emisyon miktarı 2015 yılına kadar belirlenen) mevcut yerleşmelere göre en az yüzde 10 azaltılacak.Demir ve denizyolu kullanımı artırılacakPlanda, 2023 yılı itibariyle demiryollarının yük taşımacılığında (2009 yılında yüzde 5 olan) payının yüzde 15'e, yolcu taşımacılığında (2009 yılında yüzde 2 olan) payının yüzde 10'a çıkarılması öngörülüyor.2023 yılı itibariyle denizyollarının kabotaj yük taşımacılığındaki (2009 yılında ton-km olarak yüzde 2,66 olan) payının yüzde 10'a, yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında yolcu-km olarak yüzde 0,37 olan) payının yüzde 4'e çıkarılması hedeflenen plana göre, 2023 yılı itibariyle karayollarının yük taşımacılığındaki (2009 yılında ton-km olarak yüzde 80,63 olan) payı yüzde 60'ın altına, yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında yolcu-km olarak yüzde 89,59 olan) payı da yüzde 72'ye düşürülecek.Kaynak: dunya.com


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.