elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Elektrik üretimine istisna uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılacak mallardaki istisna uygulamasına açıklık getirdi.A- A+
06.10.2008 tarihli yazı 2852 kez okunmuştur.

Bu amaçla hazırlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Taslağına göre, yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere temin edilecek fuel oil ve motorinleri, ''İstisna kapsamında fuel oil ya da motorin satın alma izin belgesine'' sahip üreticiler satın alabilecek.Bu belgeyi almak isteyen üreticilerin, başvuru tarihinde bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş kurumlar vergisi ve katma değer vergisi borcu bulunmayacak.Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde 10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası bulunmaması, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan da hüküm giymemeleri şartı aranacak.Vergi kaçakçılığı suçunu da işlememeleri istenen üreticilerin, söz konusu belge için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan üretim, otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu lisansına sahip olmaları da gerekecek.-ARZ GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE GİRMESİ HALİ-


Taslak uyarınca elektrik arz güvenliğinin sıkıntıya girmesi halinde, bu sıkıntının giderilebilmesi amacıyla, birincil yakıtı doğal gaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallardan üretim kapasitesi bakımından oluşabilecek arz açığını karşılayacağı tespit edilenlere, sıkıntının giderileceği süreyle geçerli olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatı veya onayı ile izin belgesi verilecek. Bakanlıkça verilen izin belgelerinin birer örneği Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilecek.İzin belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek.İstisna kapsamında teslim edilecek fuel oil ve motorini yalnızca, ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınan ve geçerlilik süreci dolmamış olan ''dağıtım izin belgesi''ne sahip dağıtıcılar teslim edebilecek.


Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayesinin yüzde 51 veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, hisselerinin yarısından fazlası kamunun olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesi şartı aranmayacak.Dağıtıcılardan istisna kapsamında fuel oil almak isteyen üreticiler ''istisna kapsamında fuel oil satın alma izin belgesi'', motorin almak isteyenler de ''istisna kapsamında motorin satın alma izin belgesi''nin işletme yetkililerince onaylanmış örneği ile talep ve taahhütnamenin bir örneğini dağıtıcılara verecek.Dağıtıcıların, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları fuel oil ya da motorini, üreticilere istisna kapsamında teslim etmeleri durumunda, düzenlenecek faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarı, teslim bedeline dahil edilmeyecek. Bu tutar, ''tahsil edilmeyen ÖTV şerhi'' ile gösterilecek.Taslağa göre, üreticiler, istisna kapsamında satın aldıkları fuel oil ya da motorini, yalnızca elektrik üretiminde yakıt olarak kullanmaları halinde, istisnadan yararlanabilecek. Bu ürünlerin, yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanımı halinde, istisna ortadan kalkacak.Üreticiler, satın aldıkları fuel oil ya da motorin miktarlarına ilişkin bilgiler ve bu malları kullanarak elde ettikleri elektrik enerjisi miktar bilgileri ile sanayi veya ticaret odalarından aldıkları kapasite raporlarını, her takvim yılının ilk 6 aylık birinci dönemi ve kalan 6 aylık ikinci dönemlerini takip eden aybaşından itibaren 1 ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderecek.Bakanlık da bu bilgilerin değerlendirmesini ve denetimini yaptıktan sonra söz konusu bilgileri 2 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığına iletecek.Kaynak: Rotahaber
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.