elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Elektrik kesintisine son!

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TEDAŞ) elektrik kullanıcılarına kesintisiz ve kaliteli elektrik temin etme amacıyla başlattığı rehabilitasyon projesine dönük çalışmalar hızlandı.A- A+
15.04.2010 tarihli yazı 4034 kez okunmuştur.

TEDAŞ'ın Elektrik Dağıtım Şebekesi Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ankara ve Konya'da tesis edilecek 'Denetimli Kontrol ve Veri Toplama/Dağıtım Yönetim Sisteminin (SCADA/DMS)' saha çalışmaları tamamlandı.Buna göre SCADA/DMS projesi, Ankara ve Konya şehirleri mücavir alanlarındaki elektrik dağıtım sistemlerinin, kurulacak Kontrol Merkezlerinden haberleşme sistemi aracılığıyla uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesini sağlayacak. Elektrik dağıtım sistemlerinin gerçek zamanlı izlenmesi sayesinde arızalardan anında haberdar olunacak, arızalı kısımlar izole edilerek, ringi sistemleri vasıtasıyla şebekenin diğer kısımlarına anında enerji verilecek.Dağıtım sisteminini gerçek zamanlı olarak izlenmesi sayesinde arıza sayısı ve süresi en aza indirilerek, kaliteli hizmet sunumu sağlanacak. Ayrıca trafo, kesici, ayırıcı gibi tüm teçhizatların konum bilgileri ile dağıtım şebekesinin tüm akım, gerilim frekans gibi bilgilerinin canlı takibi sayesinde en verimli ve optimal yatırım planlaması yapılarak gereksiz yapılan yatırımların önüne geçilecek.MÜŞTERİ SAYAÇLARI DA UZAKTAN OKUNABİLECEK


Bu projeye daha sonra yapılacak ilavelerle tüm müşteri sayaçlarının uzaktan okunması, kesilmesi, ve açılması işlemleri yapılabilecek ve insan unsurundan kaynaklanan hatalar en aza indirilecek. Böylece dağıtım şirketleri işletme masraflarından önemli ölçüde tasarruf sağlayarak, ülke ekonomisine pozitif yönde katkı sunacak.Söz konusu proje, diğer şehirlerde yapılacak olan bu tür otomasyon projelerine örnek teşkil ederek elektrik kullanıcılarına kesintisiz ve kaliteli elektrik temin etme hedefine ulaşılmasına önemli katkılar sağlayacak. Proje kapsamındaki dağıtım sistemi istasyonlarının uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili haberleşme altyapısı, proje teknik şartnamesi gereğince 'UHF radyo haberleşmesi' olarak tasarlandı. Bu altyapının kurulması için yüklenici firma tarafından yapılan saha incelemeleri sonucunda Ankara'da 15 adet, Konya için 10 frekans çifti, Bilgi Teknolojileri Kurumunun bilgisi ve onayı doğrultusunda, Ankara ve Konya için tahsis edildi.Kurulacak UHF Haberleşme altyapısının proje kapsamındaki tüm elektrik dağıtım şebekesi istasyonlarını kapsamı alanı içerisine alması amacıyla yine saha incelemeleri sonucunda Ankara'nın 5, Konya'nın 2 bölgesine tekrarlayıcı anten direkleri, kontrol merkezleri için de birer anten direği dikilecek.ÖZELLEŞTİRİLEN DAĞITIM ŞİRKETLERİNE KAMU YARARI İÇİN YATIRIM


Öte yandan TEDAŞ'ın bağlı ortaklığı ve en büyük elektrik dağıtım bölgeleri olan Başkent Elektrik Dağıtım ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş , Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 hissesi 19 Eylül 2008'de Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş'ye, Meram'ın yüzde 100 hissesi de Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış hizmetleri A.Ş'ye 30 Ekim 2009 tarihinde devredilmişti. Bu doğrultuda Başkent A.Ş ve Meram A.Ş dağıtım bölgeleri içerisindeki tüm dağıtım tesisleri ile proje kapsamındaki ve bundan sonra yapılacak olan tüm tesislerin mülkiyet hakları TEDAŞ'ta, dolayısıyla kamuda olacak. Bu tesisler lisansları süresince ilgili özel şirketler tarafından işletilecek. Başkent ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından gerçekleştirilen tüm yatırımlar TEDAŞ adına yapılacak ve kamu yararı bulunacak.Kaynak: Hürriyet - Ekonomi


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.