elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Dünyanın umudu çöller olacak

Türkiye'yi Bakan Mehmet Şimşek'in temsil ettiği Küresel Ekonomik Sempozyumda dün, iklim değişikliği, küresel ısınma, dünyanın enerji sorunu ve bu soruna yönelik çözüm önerileri ele alındı.A- A+
05.09.2008 tarihli yazı 2673 kez okunmuştur.

Almanya'nın Kiel kenti yakınlarındaki Plön kasabasında yapılan sempozyumda, ekonomik büyüme ve iklim değişikliğinin, fosil bazlı yakıtlara yönelik talebin artmasından etkilendiği kaydedildi.Sempozyumda, küresel bazda asıl sorunun, iklim değişikliğini bozmadan, ekonomik büyümenin nasıl sürdürüleceği ve yine bu çerçevede enerji arz ve talebinin nasıl dengeleneceği konusunun olduğu vurgulandı.Konusunda uzman çok sayıda kişinin katıldığı sempozyumda, küresel ısınmadaki artışı 2 derecenin altında tutmak için 2030 yılına kadar yapılması gereken yatırımların 22 trilyon dolar olduğu ve bu çerçevede, karbondioksit gazı emisyonun azaltılması için gerekli yatırımların yapılması gerektiği kaydedildi.ENERJİDE VERİMLİLİK EN UCUZ ÇÖZÜM


Katılımcılar, enerjide verimlilik ve etkinliğin arttırılması gerektiğini altını çizerek, buna örnek olarak, Rusya'nın doğal gaz boru hattındaki iletim kayıplarının toplamının, toplam doğal gaz üretiminin yüzde 10'unu oluşturduğu ve bu kayıp oranının da Almanya'nın doğal gaz tüketimine eşit olduğu örneği verildi.Uzmanlar, 6-7 milyar dolarlık bir yatırımla, doğal gaz iletimindeki kayıpların, iki yılda minimize edilebileceği vurgulandı.Katılımcılar, enerji sorununun çözümündeki en ucuz ve en kısa dönemli seçeneğin, enerjide verimliliğin arttırılması olduğu görüşünde birleştiler.GELECEK GÜNEŞ ENERJİSİNDE


Sempozyumda, uzun dönemde, en sürdürülebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi gösterildi.Avrupa'nın enerji talebinin belirli bir kısmını karşılamak için Kuzey Afrika'da, 2050 yılına kadar 400 milyar dolarlık bir güneş enerjisi yatırımının gerektiği de vurgulandı.Güneş enerjisinin önemine dikkat çekilen sempozyumda, 2040 yılında, dünya toplam enerji tüketiminin yarısının, çölde kurulacak güneş enerjisi yatırımlarıyla karşılanabileceği ifade edildi.Dünya toplam elektrik tüketiminin 18 bin trilyon vat/saat olduğunun belirtildiği sempozyumda, bu tüketimin, da 90 bin km karelik bir çöl alanında kurulacak güneş enerjisiyle karşılanabileceği kaydedildi. Dünyada, 40 milyon metrekarelik çölün, güneş enerjisine uygun olduğu vurgulandı.ABD'de enerji politikalarında büyük bir değişim yaşandığına dikkat çeken katılımcılar, petrol zengini Teksas eyaleti dahil, ABD eyaletlerinde, çok yoğun bir şekilde rüzgar santrallerine yatırımların yapıldığı ifade edildi.Enerji sorunun çözümünde çoklu seçenekler uygulanması gerektiğinin altı çizilirken, enerji altyapısına yapılacak yatırımlar ile ülkelere arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve bölgesel bazda enerji politikalarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.Dünya petrol fiyatlarının, şuandaki seviyede devam etmesi durumda, hem fakir, hem de petrole bağlı birçok ülkenin ileride iflasa gidebileceği belirtilirken, Pakistan'ın da bunda en çok etkilenebilecek ülkeler arasında olduğu bildirildi.Petrol zengini ülkelerin, petrole bağlılığı azaltacak politikalar geliştirmesinin önemli, ancak bunun petrol fiyatlarını aşağıya çekeceği düşüncesinin yanlış olduğu kaydedildi.Sempozyumda, enerjide, kamu kaynakları yerine, teşvik politikalarıyla özel sektör kaynaklarının yatırımlara çekilmesi gerektiği ifade edildi.Katılımcılara göre, hidro elektrik santrallerinden sonra, rüzgar ve güneş enerjisinin en önemli alternatif enerji kaynakları haline geleceği vurgulandı.DANIŞMA KURULUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR


Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in seçildiği ve Türkiye'yi temsil edeceği Küresel Ekonomik Sempozyum Danışma Kurulunda, akademi, siyaset ve iş dünyasından dünyanın tanınmış isimleri yer alıyor.Küresel ekonomik sorunların çözümü alınında tavsiyelerde bulunacak olan Danışma Kurulunda, Devlet Bakanı Şimşek ile birlikte, Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Ekonomi Profesörü George Akerlof ile akademisyen James Heckman, IMF eski Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, IMF eski baş ekonomisti Kenneth Rogoff, Almanya Eski Başbakanı Helmut Schmidt gibi isimler de yer alıyor.Üç gün sürecek olan toplantılara katılacak olan Bakan Şimşek'in Cumartesi günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.


Küresel Ekonomik Sempozyumda, enerji, gıda, sosyal güvenlik, küresel iklim değişiklikleri, küreselleşmenin önündeki sorunlar gibi konularda yuvarlak masa toplantıları yapılacak.Kaynak: AA


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.