elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Dünya Bankası enerji kredisini arttırdı

Türkiye'de enerji alanındaki özel sektör yatırımlarını az bulan Dünya Bankası (DB), bu alandaki yatırım ortamının iyileştirilmesi için ekim ayında 400 milyon dolarlık kredi kullandıracak.A- A+
26.08.2008 tarihli yazı 2477 kez okunmuştur.

Bu kredi ile sürdürülebilir enerji arz güvenliğinin geliştirilmesi, gerekli makro ekonomik çatının kurulması, elektrik sektörü finansal kapasitesinin sağlanması, operasyonel etkinliğin geliştirilmesi ve özel sektör yatırımları için şartların ilgi çekici konuma getirilmesi ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi sağlanacak.Proje dokümanında, projenin hayata geçirilmesine yönelik bazı riskler de sıralandı. Türkiye'nin yakın zamanda elektrik kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceği vurgulanarak finansal kapasitenin sağlanması konusunda da özel sektöre ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekildi.DB, mart ayında ilk yayımladığı proje dokümanında kredi tutarını 300 milyon dolar olarak belirlemiş, proje çerçevesinde ise enerji sektör stratejisinin güncelleştirilmesi, Elektrik Piyasası Yasası'nda gerekli değişikliklerin yapılması, yatırım planları yapılması, özel sektörün enerjiye yatırımının teşviki, tarife değişikliği gibi birçok alanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği yapılmasını öngörmüştü.


Ancak geçen süre içinde proje yeniden ele alındı ve kredi tutarı 100 milyon dolar artırılarak proje amaçları ise daha genişletildi. Yeniden hazırlanan proje dokümanı ile 28 Ağustos olan kurul tarihi, yani kredinin serbest bırakılacağı zaman 14 Ekim olarak değiştirildi.

Arz güvenliği sağlanmalı


Projeyle ilgili olarak hazırlanan dokümanda, Türk elektrik sektörünün reformlarla birlikte genişlemeye başladığı ve özel sektör katılımının ise rekabetçi piyasada arttığı ancak yükselen talebe karşılık arzın sağlanması için gerekli oranda özel sektör yatırım ilgisinin çekilemediği eleştirisi yapıldı. Hükümetin eylem planında yer alan, 2008 ve 2009 yılının yarı dönemine yönelik hedeflerin bu program kapsamında ele alındığı belirtilerek Türkiye'nin yükselen sosyal standartlara paralel olarak artan talep karşısında yakın zamanda elektrik kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.Güçlü ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için arz güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu ifade edilen dokümanda, çıkarılan mevzuatın etkili uygulanması halinde verimli enerji tüketiminin artacağı, bunun talep artışını yavaşlatacağı vurgulandı.DB, projenin karşı karşıya olduğu riskleri de sıraladı. Elektrik sektörü reformlarının hükümet tarafından sahiplenilmesinin zayıflığı ve uygulamadaki gecikmeler sektörel riskler arasında sıralandı. Dokümanda, dış riskler arasında cari açığın endişe verici olması ve enerji fiyatlarının cari açık üzerindeki etkisine dikkat çekildi.Yüksek ihtimalli riskler arasında özel sektörün bütün yatırım ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir durumda kamunun mali kaynak yetersizliği, elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmelerine özel sektörün talebinin az olması ve özelleştirmenin etkili olmaması da yer aldı.Kaynak: Rotahaber


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.