elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Beş bakana ihraç kararı!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB), Ankara'da yapılan Genel Kurulu ile 40. Dönem organlarını belirledi. Genel kuruldaki bazı önergeler, sert tartışmalara yol açtı.A- A+
04.06.2008 tarihli yazı 3529 kez okunmuştur.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuşan sendika konfederasyonları ve siyasi parti temsilcileri emperyalist, kapitalist, neoliberal, gerici zihniyete karşı güç birliği çağrısında bulundular.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, "Yol arkadaşımız, alanlarda beraber yürüdüğümüz TMMOB'yi TMMOB yapan kadroları dostluk ve saygıyla selamlıyorum" diye başladığı konuşmasında, kapitalizmin biriktirme krizinde yeni bir döneme girdiğine, bugüne uygun yeni bir statüko yarattığına dikkat çekti. "Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Levent Tüzel, TMMOB'nin yaptığı etkinliklerde ele alınan sorunlara işaret ederek, bu sorunların yalnızca mühendis ve mimarların değil, toplumun sorunu olduğunu kaydetti.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Yunus Emre'nin "Kuru idik, yaş olduk; ayak idik, baş olduk" sözlerini anımsatarak, "Ayakları baş etme mücadelesinde hepimize kolay gelsin" diyerek konuşmasına başladı. Uras, "AKP kendi fişini kendi çekti" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Başkanı Aydemir Güler ise, krizin önemli bir kısmını ideolojik krizin oluşturduğunu kaydetti. "

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Taka ise, emperyalizmin krizine dikkat çekerek, yeni bir savaş, çatışma ve baskının dünyayı saracağını söyledi.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise, TMMOB'nin her zaman önemli bir örgüt olduğunu, mücadelede motivasyon noktası olduğunu belirtti.

İHRAÇ ÖNERGESİKararlar Komisyonu'nun karar önergelerinin görüşülmesinde zaman zaman gerginlikler ve tartışmalar yaşandı.

Genel Kurul'da en sert tartışmalara yol açan önerge mühendis kökenli AKP'li beş bakanla ilgili "ihraç" önergesi oldu. "İcraatlarından dolayı" AKP'li, Metalurji Mühendisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, İnşaat Mühendisi Bayındırlık ve İskan Bakanı Nafiz Özak, Gemi Mühendisi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Makina Mühendisi Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile İnşaat Mühendisi Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun, "kınanmaları ve tüm politika ve uygulamaları nedeniyle teşhir edilmeleri" ve "ihraç edilmeleri istemiyle üyesi oldukları oda onur kurullarına sevk edilmeleri" yönünde iki maddeli önerge üzerine çok sayıda delege söz aldı. Tartışmaların sonunda, beş bakanın kınanmasına ilişkin madde oybirliğiyle, ihraç istemli madde 192'ye karşı 225 oy çokluğuyla kabul edildi.40. Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu;

TMMOB 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU


Ethem Torunoğlu - Çevre Mühendisleri Odası


Emir Birgün -Elektrik Mühendisleri Odası


Ekrem Poyraz -Fizik Mühendisleri Odası


Tuncay Şenyurt -Gemi Mühendisleri Odası


Muammer Yağız -Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası


Kadir Dağhan -Gıda Mühendisleri Odası


Nail Güler -Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası


Feyyaz Ataç -İç Mimarlar Odası


Selçuk Uluata -İnşaat Mühendisleri Odası


Oğuz Gündoğdu -Jeofizik Mühendisleri Odası


Ö. Ersin Gırbalar -Jeoloji Mühendisleri Odası


Alaeddin Aras -Kimya Mühendisleri Odası


İlker Ertem -Maden Mühendisleri Odası


Mehmet Soğancı -Makina Mühendisleri Odası


Cemalettin Küçük -Metalurji Mühendisleri Odası


A. Deniz Özdemir -Meteoroloji Mühendisleri Odası


M. Sabri Orcan -Mimarlar Odası


Mehmet Çelik -Petrol Mühendisleri Odası


Gülay Odabaş -Peyzaj Mimarları Odası


Yaser Gündüz -Şehir Plancıları Odası


Güngör Durur -Tekstil Mühendisleri Odası


Ergin Özügür -Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU


Sırdaş Karaboğa -Elektrik Mühendisleri Odası


Taner Yüzgeç -İnşaat Mühendisleri Odası


Ertuğrul Işık -Maden Mühendisleri Odası


Tevfik Peker -Makina Mühendisleri Odası


Aytimur Güpgüpoğlu -Mimarlar Odası

TMMOB DENETLEME KURULU


M. Macit Mutaf -Elektrik Mühendisleri Odası


Yusuf Ziya Demir -Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası


Köksal Şahin -İnşaat Mühendisleri Odası


Nadir Avşaroğlu -Maden Mühendisleri Odası


A. Kirami Kılınç -Makina Mühendisleri OdasıElektrikport


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.