elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Ankara'da enerji eğitimi

Center for Energy and Value (CEVI), CEVI Enerji Okulu projesi kapsamında 10-11 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da uygulamalı bir eğitim programı açılıyor. Programda, Avrupa ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler, Türk ve Avrupa enerji piyasaları uygulamaları, enerji piyasalarında karar verme, tahmin etme ve politik risk gibi konular anlatılacak.A- A+
16.08.2011 tarihli yazı 2121 kez okunmuştur.

Programın amacı hızla serbestleşen enerji piyasalarına uzmanlık eğitimi vermektir. Programa en az lisans mezunu özel ve kamu sektörünün uzmanları katılacaktır. Yabancı öğretim üyeleri dersleri İngilizce olarak verecektir. Katılımcılara Center for Energy and Value sertifikası verilecektir. Programın kayıt ücreti 800 Euro+ KDV dir.Eğitim Programı (Turkish Version)


CEVI, Ankara, Bilkent Hotel


Ankara, 10-11 Ekim, 2011Pazartesi 10 Ekim


09.00 - 09.30 Açılış


Prof. Mehmet Baha Karan, Hacettepe Universitesi


Prof. André Dorsman, Başkan, CEVI09.30 - 12.30 Enerji Ekonomisi ve Türkiye


Dr. Wietze Lise (Freelance, Senior Energy Consultant)Bu ders, Türkiye'de elektrik ve gaz sektöründe çalışan profesyonellerin, enerji ekonomisi bilgisi ve ışığı altında, sektörde her alanda karar verme yeteneklerini temel prensiplere oturtabilmelerine yardımcı olacaktır. Ele alınacak başlıklar:

Enerji piyasaları ve enerji fiyatları.

Enerjide 'spot ve 'vadeli' piyasaların geliştirilmesi ve organizasyonu.

Toptan enerji piyasalarında rekabet.

Yatırım teşvikleri ve pazar yapısı.

Vadeli işlem sözleşmeleri, dikey entegrasyon ve diğer piyasa gücünü azaltma önlemleri.• Türkiye'nin enerji tüketimi ve GSYİH arasındaki ilişki sunulup tartışılacaktır.


• İletimin yetersiz olduğu sistemlerde fiyat oluşturulması ve piyasa gücünün etkisi.


• Ders pratiktir ve Türk enerji piyasasındaki en yeni ve güncel gelişmeleri içermektedir.


• Ders katılımcıların pratik uygulamalar yapabilmeleri açısından hem sunum ve hem de egzersizler içermektedir.12.30 - 13.30 Öğle Yemeği13.30 - 16.30 Enerji ve Siyasi Risk


Prof. Dr. John Simpson, Curtin Üniversitesi, Avustralya• Avrupa Para Birliği, ABD ve İngiltere'de petrol ve gaz hisse senedi sektörlerine siyasi riskin etkisi.


• Petrol ve gaz hisse senedi sektörlerinde ülke büyüklüğü ve gelir etkisine göre düzeltilmiş sistemik karma politik risk faktörü göstergesi.


• Ülke riski ve siyasi risk kontrol edilerek banka finansman mekanizması kullanılarak uluslararası doğalgaz ticaretinin finansmanı


• Devlet sigorta finansmanı ve sigortası kuruluşlarından yararlanılarak büyük doğalgaz projelerinin ve sermaye mallarının ihracatı sırasındaki politik ve ülke riskinin yönetilmesi


Salı 11 Ekim


09.30 - 12.30 Enerji alanında çok kriterli karar verme yaklaşımları


Prof.Dr. Aydın Ulucan (Hacettepe Üniversitesi)• Enerji ve çevre konularında parametrik olmayan etkinlik analizi

Veri Zarflama Analizi

Türkiye elektrik sanayii uygulaması• Enerji projelerinin değerlendirilmesi sürecinde MCDA yaklaşımları

Promethee ve Türkiye enerji uygulaması

Electre ve Türkiye enerji uygulaması

Utadis çok kriterli sınıflandırma metodolojisi ve Türkiye enerji sektörü uygulaması• Enerji sektörüne yönelik çok kriterli karar destek sistemi geliştirilmesi12.30 - 13.30 Öğle Yemeği13.30 - 16.30 Pratik ve Uygulanabilir Kısa-vadeli Elektrik Talep Projeksiyonları:Dr. Wietze Lise (Freelance, Senior Energy Consultant)• Pratik ve uygulanabilir kısa vadeli elektrik talep projeksiyonları, güç jeneratörleri ve santral operatörler için (özellikle birim bağlılığı ve üretim birimlerinin ekonomik sevkiyatı açısından) hayati önem taşımaktadır.


• Bu ders, kısa vadeli talep projeksiyonlarını sağlam bir altyapıya yerleştirebilmeleri ve Türkiye'de yaklaşık 50 milyon US $ değerindeki günlük enerji üretimindeki paylarını koruyabilmeleri açısından profesyoneller için son derece faydalı bir eğitim vermektedir.


• Talebin pratik ve sezgisel bir yaklaşımla aşağıdaki şekilde ayrıştırılması incelenecektir:

gün içinde saatlik varyasyon,

hafta içinde günlük değişim ve

yıl içinde mevsimsel değişim.• Tahmin hatalarını azaltabilmek amacıyla tatil ve bayram gibi özel günlerin rolü ele alınacak ve değerlendirilecektir.


• Hava durumu verileri ve saatlik talep arasındaki bağlantıların dahil edilmesinin getireceği avantajlar ve dezavantajlar ele alınacaktır.


• Tek değişkenli yöntemlerin (sadece geçmişteki talep dataları üzerine kurulmuş olan kısa vadeli elektrik talep projeksiyonları) avantajları ve dezavantajları izah edilecektir.


• Kısa vadeli sektörel bazda elektrik tüketimi projeksiyonları kullanılarak, aşağıdan yukarıya programlamayla ilgili yaklaşımlar sunulacaktır.


• Ders pratiktir ve Türk enerji piyasasındaki en yeni ve güncel gelişmeleri içermektedir.


• Ders katılımcıların pratik uygulamalar yapabilmeleri açısından hem sunum ve hem de egzersizler içermektedir.
16.30 - 17.30 Panel


Prof. ANDRE Dorsman, Başkan, CEVIBilgi için (http://www.centerforenergyandvalue.org/)

Ankara'da gerçekleştirilecek olan eğitim, Bilkent Otelinde yapılacaktır. Fiyata öğle yemekleri dahildir.

Saygılarımızla,Prof. Dr. Mehmet Baha KaranProgram YöneticisiProgramla ilgili sorularınız için posta adresi: mbkaran@hacettepe.edu.trOrganizasyon Argentour tarafından yapılacaktır. Başvuru:Eyüp YıldızProf. Dr. Tarık Zafer Tunaya sok 6/3 Gümüşsuyu, 34427, İstanbulTel: 212 2497817 Fax: 212 2497874eyildiz@argenttours.com


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.