elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Amatör Telsizcilik Hakkında Detaylar

Amatör Telsizcilik (Radyo Amatörlüğü) Nedir? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kasım ayı sınav takvimini açıkladı. Konuk yazarımız Serkan Seval bizleri amatör telsizcliğin detayları ve başvurusu hakkında bilgilendirdi.A- A+
10.10.2010 tarihli yazı 6135 kez okunmuştur.

AMATÖR TELSİZCİLİK (RADYO AMATÖRLÜĞÜ)Amatör Telsizcilik (Radyo Amatörlüğü) Nedir? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kasım ayı sınav takvimini açıkladı. Konuk yazarımız Serkan Seval bizleri amatör telsizcliğin detayları ve başvurusu hakkında bilgilendirdi.


Amatör Telsizcilik nedir?Hiçbir çıkar gözetmeksizin, kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak kendi telsizini imal ederek ya da hazır alarak başka amatör telsizcilerle haberleşen, kendini bu alanda geliştiren kişilere Amatör Telsizci, bu uğraşıya da Amatör Telsizcilik denir. Bu hobi lisanslı olarak yapılmaktadır. Her Amatör Telsizcinin bir çağrı işareti vardır. Yurtiçi ve Yurtdışı haberleşmeler bu çağrı işareti ile yapılır. Radyo Amatörü Telsiz Kanunu'nda şu şekilde tanımlanmıştır. " Hiçbir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler" (7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12)


Türkiye'de yaklaşık olarak beş bin civarında, dünyada ise beş milyon civarında lisanslı Amatör Telsizci vardır. Lisans almak için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sınava girmek ve başarılı olmak gerekmektedir. Bunun nedenini şu şekilde açıklayabiliriz. Amatör Telsiz kullanabilmek için telsizin çalışma sistemini, telsiz kanununu, telsiz işletme kurallarını bilmek gerekir. Hangi ortamlarda hangi frekanslarda ve modülasyonlarda haberleşme yapılabileceğini, anten yüksekliklerini, alınması gereken önlemleri bilmek gerekir. Aksi durumda başka telsiz haberleşme sistemlerine sarkma yapması ve haberleşmenin bozulmasına sebebiyet verebiliriz.

=> Amatör Telsizci Ne Yapar?


- Elektronik ve Haberleşme alanında kendini yetiştirir.


- Amatör Telsizciliğin gelişmesi için çalışır.


- Telsiz istasyonu kurar.


- Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır.


- Afet ve Acil durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunma'nın hizmetine sunar.


- Normal zamanda acil hal haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır halde tutar.


- Herbiri acil hal haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara katılır.


Amatör Telsizcilerin çoğunluğu afet durumlarına hazırlık yapar ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına haberleşme desteği verir. Afet durumlarında kablolu haberleşme sistemleri (Telefon ve İnternet), Baz istasyonları(GSM), elektrik trafoları ve elektrik telleri hasar görür ve kullanılamaz hale gelir. Telsiz ile haberleşmekten başka çaremiz kalmaz. Böyle durumlarda Amatör Telsizciler bilgi birikimini ve ekipmanlarını Sivil Savunma'nın hizmetine sunar, kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleriyle haberleşmelerine yardımcı olur. Bunu tamamen gönüllü olarak yaparlar.


1991 yılındaki Körfez Krizi, Erzincan depremi, Dinar depremi ve 1999 Marmara depreminde Amatör Telsizcilerin yaptığı çalışmalar geçmişte yapılan önemli faaliyetlerdir.


=> Nasıl Amatör Telsizci olunur?


Amatör Telsizcilik Sınavları KEGM tarafından Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. Sınav soruları amatör radyo düzenlemeleri, temel elektronik bilgisi, istasyon işletme bilgisi, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri gibi konuları kapsar.


Sınava başvuru ve daha fazla bilgi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) sayfasına bakabilirsiniz.


http://www.kegm.gov.tr/


KEGM'nin yayınladığı örnek sınav sorularının bağlantı adresi:


http://www.kiyiemniyeti.gov.tr/telsiz/amator/sorubankasi/sorubankasi.rar


Frekansta dinlemedeyim, görüşmek üzere


Serkan Seval


TA1SS (Çağrı İşaretim)


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.