elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Akaryakıt kurumları karşı karşıya getirdi

Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bir yazı göndererek, akaryakıta uygulanan fiyatların çok yüksek olduğunu, bunun sektörde rekabetin sağlanmamasından kaynaklandığını bildirdi.A- A+
13.08.2008 tarihli yazı 2414 kez okunmuştur.
Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bir yazı göndererek, akaryakıt sektöründe uygulanan fiyatların çok yüksek olduğunu, bunun sektörde rekabetin sağlanmamasından kaynaklandığını bildirdi. Sektörün fırsat karları elde ettiğini kaydeden Rekabet Kurumu, EPDK'dan; sektöre ilişkin yasayı değiştirmesini, yüksek akaryakıt fiyatlarına neden olan sistemi yeniden düzenlemesini ve yeni rafineri başvurularını karara bağlamasını istedi.
Rekabet Kurumu, EPDK'ya gönderdiği, akaryakıt sektöründe hazırladığı rapor ve sektöre yönelik ön araştırmanın sonuçlarını açıkladı. EPDK'ya gönderilen yazıda, akaryakıt ürünlerinin fiyatlandırmasında rekabetin ihlal edildiği yönündeki iddiaların incelendiği belirtildi. "Akaryakıt Sektör Raporu"nda yer alan tespitlerden hareketle Rekabet Kurulu tarafından alınan karar gereğince; Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ve pazar payı itibarıyla en büyük beş dağıtım şirketini kapsayan bir önaraştırma yapıldığı kaydedildi.

Soruşturmaya gerek yok
Önaraştırma Raporu'nun Kurul'da görüşülmesi sonucunda alınan 24 Temmuz tarihli kararda; yalnızca fiyatlandırmaya ilişkin bilgi ve belgelerden hareketle 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği kanaatine ulaşılamayacağı ve bu nedenle soruşturmaya gerek olmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Yazıda, akaryakıt sektöründeki rekabetin önünde ciddi yapısal engeller bulunduğu ve sektörün rekabetçi bir görünüm arz etmediği sonucuna ulaşıldığı yer aldı.Yazıda yer verilen Akaryakıt Sektör Raporu'nda, 1 Ocak 2005'ten bu yana uygulanan serbest fiyatlandırmaya işaret edilerek, Tüpraş tarafından OFM benzeri bir fiyatlandırma sistemin uygulanmakta olduğu 1 Ocak 2005 sonrası dönemde, fiyat düşüşlerinin, fiyat artışlarına kıyasla aynı duyarlılıkla piyasaya yansıtılmadığı vurgulandı.

Akaryakıt fiyatlandırmasında rekabetçi piyasa yapısından uzak bir görünüm bulunduğunun altı çizilen yazıda, "Vergilerin akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinde önemli bir etken olduğu bir ölçüde kabul edilebilir olmakla birlikte, vergi dışı fiyatlar bakımından da Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yakın pazarlara kıyasla yüksek olduğu; depo fiyatlarının bile Avrupa perakende satış fiyatlarının üzerinde seyrettiği görülmektedir" denildi.
Petrol Kanunu değiştirilmeli
Sektörde dağıtım-bayilik seviyesinde bir dikey bütünleşme eğilimi olmamasına rağmen mevzuatın, dağıtım şirketlerinin kendi işlettikleri bayilerle yapılan satışlara sınırlama getirerek dikey bütünleşmeyi kısıtlayan bir model oluşturduğu kaydedilen raporda, dikey bütünleşmenin fiyat rekabeti yaratmak bakımından etkin bir model olmadığı vurgulandı. Bu nedenle dolayısıyla yüzde 15 sınırının, AB üyesi ülkelerdeki ortalama dikkate alınarak revize edilmesi ve Petrol Piyasası Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiği bildirildi.Bayilik sözleşmelerinde yer verilen "minimum satış sınırı"nın da rekabete aykırı durum yarattığı anlatılan raporda, dağıtım şirketlerinin lisanslarının sürmesi için getirilen minimum 60 bin ton satış yapılması konusunun "açıkça" pazara giriş engeli yarattığı ve kaldırılması gerektiği kaydedildi.Yeni rafineri yatırımlarının gündemde olduğuna dikkat çekilen yazıda EPDK'ya yapılan söz konusu başvuruların süratle sonuçlandırılması gerektiği belirtildi.Petrol Piyasası Kanunu çıkarılırken de Rekabet Kurumu'nun bu görüşleri verdiği ancak görüşlerin dikkate alınmadığı kaydedilen raporda, bunun sonucunda sektörde sorunlar yaşanmaya başladığı ve Rekabet Kurumu'nun ceza kesme yolunun açık olduğu vurgulandı.REKABET KURUMU KİME NE DEDİ
EPDK'YA Yüksek fiyatlara neden olan sistem değişmeli ve yeni rafineri başvurularını karara bağlanmalı.
TÜPRAŞ'A Fiyat düşüşleri fiyat artışlarına kıyasla aynı duyarlılıkla piyasaya yansıtılmıyor.


SEKTÖRÜN YANITI:


FİYAT VERGİLER YÜZÜNDEN YÜKSEK
Shell Türkiye Genel Müdürü Canan Ediboğlu, Rekabet Kurumu'nun akaryakıt sektörünün fırsat karları elde ederek fiyatları yüksek tuttuğu yönündeki raporuyla ilgili olarak, fiyatlar belirlenirken tüm Akdeniz ülkeleri için referans olan İtalya'nın örnek alındığını, Türkiye'de fiyatların vergiler nedeniyle yüksek olduğunu söyledi.Kaynak: ANKA
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.