elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri
Karaelmas Robot Topluluğu (ZKURO) Yazdır

Karaelmas Robot Topluluğu (ZKURO)

A- A+
12.11.2013 tarihinden itibaren 4026 kez görüntülenmiştir.


Üniversite : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
E-Posta : beurobot@googlegroups.com

Hakkımızda

Bülent Ecevit Üniversitesi, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin günümüz teknolojik gelişiminde önemli yeri olan robot ve alt sistemleri tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek; çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde transfer etmeyi sağlamaktır. 
 
Diğer özel amaçlar aşağıdaki gibidir: 

 Ülkemiz ve dünyadaki robot uygulamalarını izleyerek Üniversitemiz öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak, 
Robot sistemleri ilgi alanının yaratılmasına yönelik olarak; panel, çalışma toplantısı, seminer, konferans gibi akademik etkinlikler düzenlemek, 
Eğitim ve araştırma amaçlı robotlar tasarlamak, üretmek ve geliştirmek, 
► Bilgilerin paylaşılmasında katılımı sağlamak maksadıyla; süreli yayınları izlemek, yayınlamak ve elektronik ortamda interaktif iletişim yoluyla ulusal ve uluslar arası etkileşim olanakları yaratmak, 
 Takım çalışmasını sağlamak ve desteklemek, 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak, 
 Ülkemiz ve dünyadaki benzeri akademik kuruluşlarla iletişimi sağlamak ve dayanışmada bulunmak, 
 Ulusal ve uluslar arası amatör ve/veya akademik robot sistem proje ve uygulamaları yarışmaları düzenlemek ve benzeri etkinliklere katılmak,
Toplumda robot teknolojisi bilincinin oluşmasında katkıda bulunmak. 
 
ETKİNLİKLER
 
 Araştırma ve Proje Etkinlikleri: Bilimsel ve hobi amaçlı robot tasarımları yapar. Çalışma grupları oluşturarak farklı robot tasarımlarını düzenler. 
 
 Eğitim Etkinlikleri: Robot dünyasını, bilimsel dünyayı tanıtıcı ve sevdirici; seminer, toplantı, panel, konferans, film ve saydam gösteriler, sergiler, bilim dünyasını ve teknolojisini takip eden sürekli yayınları takip eder ve robot yapımına yönelik eğitim programları hazırlar. Fuar ve benzeri organizasyonlara katılır, eğitim ve araştırma amaçlı teknik geziler düzenleyerek robot ve otomasyon teknolojisi ile ilgili etkinlikleri organize eder.Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar