elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Rüzgar Santrali İçin Asker İzni

Yeni yönetmeliğe göre rüzgar enerjisi için önce izin askerden çıkacak.A- A+
30.05.2011 tarihli yazı 4194 kez okunmuştur.

Rüzgar enerji santrali (RES) projeleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı'nın teknik etkileşim iznini göz önünde bulunduracak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, resmi gazetede yaptığı açıklamaya göre Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği'nin 6. maddesine eklenen 7. fıkra ile Rüzgar enerji santrali projelerine izin Genel Kurmay Başkanlığı'ndan olumlu teknik etkileşim izni alındıktan sonra verilecek.Bakanlığın resmi gazetede yaptığı duyuru;MADDE 1 – 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 6'ncı maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.'(7) RES projeleri, Genelkurmay Başkanlığından olumlu Teknik Etkileşim izni alındıktan sonra bu Yönetmelikteki diğer şartları da yerine getirmesi halinde onaylanır. Genelkurmay Başkanlığının iznini esas teşkil edecek olan Teknik Etkileşim Analizi TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılır.'MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.