elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Trafoların Paralel Bağlanması|
Elektrikport Akademi

Artan güç ihtiyaçları karşısında mevcut transformatörün yetersiz hale gelmesi sık karşılaşır bir durumdur. Bu durumda en iyi çözüm, ek bir transformatör bağlamaktır. Peki bu transformatörler birbirine bağlanırken nelere dikkat etmeli?A- A+
20.02.2013 tarihli yazı 29061 kez okunmuştur.

Transformatörlerin Paralel Bağlanması Nasıl Yapılır


Paralel bağlama, birden fazla transformatörün aynı baraya bağlanması işlemidir. Tüketicinin artan güç ihtiyaçları karşısında mevcut trafonun yetersiz hale gelmesi, ek trafo veya trafoların aynı baraya bağlanması ile çözülür. Günümüzde en çok kullanılan ve kritik olan bağlama şekli primerleri ve sekonderleri ortak olan bağlama şeklidir. 
 


İki veya daha fazla transformatörü parelel bağlarken, gücü gerçek anlamda karşılayabilmek ve trafolara zarar vermemek için bazı önemli kurallar vardır.

► Aynı baraya bağlanacak olan transformatörlerin bobin gerilimleri eşit olmalıdır. Buna parelel olarak çevirme oranları da eşit olmalıdır.
► Bobin bağlantı grupları ve grup açıları birbirine eşit olmalıdır.
► Tr
ansformatörlerin görünür güçleri birbirine eşit olmalıdır. Bu mümkün değilse en fazla %30'luk bir farka izin verilmelidir.
► 
Transformatörlerin bağıl kısa devre empedansları birbirine eşit olmalıdır. Mümkün değilse en fazla %10'luk bir farka izin verilmelidir.
► 
Transformatörlerin bağıl boşta çalışma akımları ve bunların faz açıları biribirine eşit olmalıdır.
► Eğer birbirine bağlanacak olan transformatörler tek fazlı ise bobinlerin sarım yönleri ve giren ve çıkan akımların yönleri birbirine eşit olmalıdır.

 
 
Şekil 1: Paralel bağlı transformatörler

 
 

Peki bu koşulları sağlayan transformatörlerde
yükü doğru ve güvenli bir şekilde nasıl paylaştıracağız?


Yükü paylaştırırken dikkat etmemiz gereken temel nokta transformatörlerin bağıl kısa devre gerilimleridir.
 
S1= birinci trafonun gücü
S2= ikinci trafonun gücü
Sn=  n. trafonun gücü
Stop= trafoların toplam gücü
Syük= toplam yükümüz
u1=birinci trafonun bağıl kısa devre gerilimi
u2= İkinci trafonun bağıl kısa devre gerilimi
un = n.  trafonun bağıl kısa devre gerilimi


Bu durumda uyeni  aşağıdaki şekilde hesaplanır;

 

Her bir transformatörümüzün paralel bağlandıktan sonra çekeceği güce bakalım.

Bir numaralı transformatörümüz için;

 
İki nolu transformatörümüz için;
 


 
n nolu transformatör için;
 
 
► Örneklerle konuyu pekiştirelim:

► 350 kVA gücünde, bağıl kısa devre gerilimi %4 olan bir trafo ve 300 kVA gücünde bağıl kısa devre gerilimi % 4.4 olan trafo birbirine paralel bağlanmıştır. Bu iki trafo 650 kVA bir yükü güvenli bir şekilde besleyebilir mi? Besleyebilirse yükü nasıl paylaşırlar?

Bir transformatörün çektiği toplam yük; 
Buradan paralel bağlama sonucu oluşacak, yeni bağıl kısa devre gerilimimizi bulalım.
 


Buradan yeni bağıl kısa devre gerilimimiz %4.175 çıktı. Artık her bir trafomuza düşecek olan gücü bulabiliriz.
 
İşlemleri yaparsak sonucu 365.32 kVA buluruz.  Birinci trafomuz max. yüklenebileceği rakam 350 kVA idi. Dolayısıyla birinci trafomuz bu yükü besleyemez.

 


İkinci trafomuza bakalım;
İşlemler sonuç 284.6 kVA bulunur.  Bu durumda ikinci trafomuz  bu yükü besleyebilir.
 

Sonuç olarak 300 kVa ve 350 kVA’lık iki trafo 650 kVA’lık bir yükü görünürde besleyebilmektedir. Ancak bağıl kısa devre gerilimlerinin farklı olması bağıl kısa devre gerilimi düşük olanın daha fazla yüklenmesi ve işlevsiz hale gelmesine yol açmıştır.


120 kVA gücünde bağıl kısa devre gerilimi %4 olan bir trafo, 200 kVA gücünde bağıl kısa devre gerilimi %4.2 olan bir trafo ve 175 kVA gücünde bağıl kısa devre gerilimi %4.6 olan 34.5/400 kVA gerilimine sahip olan 3 trafo paralel bağlanmak istenmektedir. Bu üç trafo en fazla kaç kVA’lık bir yükü güvenli bir şekilde besleyebilirler?

Bir yükü bu üç trafoyla güvenli bir şekilde besleyebilmek için üçünün de yükü beslerken nominal güçlerini aşmaması gerekir. Bir yüklenme anında en fazla etkilenecek olan trafo, bağıl kısa devre gerilimi en düşük olan trafo olacaktır.

Yüklenme oranları m ile gösterirsek;

 

Buradan da görebileceğimiz gibi bağıl kısa devre gerilimi en küçük olanı referans almalıyız. Yani bağıl kısa devre gerilimimiz her bir trafo için  %4 olmalıdır. Şimdi de bu bağıl kısa devre geriliminde her bir trafonun ne kadar yük çekebileceğine bakalım. 

Birinci trafomuz için;
 

120 kVA bulunur.


İkinci trafomuz için;

 

190 kVA bulunur.


Üçüncü trafomuz için;


 

Buradan 152 kVA bulunur.
 
Güvenli bir biçimde toplam çekebileceğimiz maksimum yük de S1+S2+S3=462 kVA olur. Oysa trafoların toplam gücü 495 kVA idi. Buradan bir kez daha bağıl kısa devre akımının etkisini gördük.
 

ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar