elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

DC DC Converter |
Buck Converter 1 | Elektrikport Akademi

Bir önceki yazımda sizlere güç elektroniğinde sıkça kullanılan anahtarlama elemanlarını tanıtacağız. Bu bölümde ise DC DC dönüştürücülerin temel topolojilerini inceleyip ve bu sistemlerin temellerini anlatmaya çalışacağım.A- A+
22.12.2012 tarihli yazı 23557 kez okunmuştur.


Vg DC gerilim olup sabit olarak kabul edilir.
DC gerlim olup ayarlanabilir olmalıdır.
Vç <= Vg ise bu dönüştürücüye Buck Converter yada düşürücü denir.
Vç >= Vg ise bu dönüştürücüye Boost Converter yada yükseltici denir.

Yukarıda ki şartlardan herhangi ikisinide gerçekçekleştiren devrelere ise Buck-Boost Converter denilir.


DC – DC Converter' lar temel olarak;


Çıkış Gerilimi Ayarlanabilir olmalı,
Çıkıştan alınan gerilim iyi regüle (filtre) edilmelidir.


BUCK Converter
Yukarıdaki devre şemasında temel Buck Converter topolojisi gösterilmektedir. Devrenin temelinde S anahtarının açık ve kapalı konumuna göre çıkışta ortalama bir gerilim elde edilir. Bu ortalama gerilim D doluluk oranına bağlıdır. Yani S anahtarının açılıp kapanması esnasında geçen zamanda giriş geriliminin yüke aktarılma oranıdır.0 <= D <= 1 
S anahtarının açılıp kapanması ve tekrar açılması anına kadar geçen süreye periyot denir. Ve bu periyot Ts ile gösterilir.  

Yukarıda ki grafikte S anahtarının uçları arasında ki gerilim farkı görülmektedir.  ton ile gösterilen sürede S anahtarı açık konumda, toff ile gösterilen sürede ise anahtar kapalı konumdadır.

Fourier analizine göre çıkıştaki ortalama gerilim Vç olsun;
 

Vç=D.Vg olacaktır.   Yani çıkışta görülen gerilim değeri giriş geriliminin D doluluk oranı miktarınca belirlenecektir.

Devrede L bobinin görevi akımı sürekli hale getirmek ve başlangıç anında kalkınma akımını sınırlamaktır. L ne kadar büyük seçilirse akım değerinin sıfıra inmesi o kadar engellenmiş olunur.  Akımının sıfıra inmemesi durumuna sürekli bobin akımı denir. 

Yazımız sürekli bobin akımı ve elemanların görevi ile devam edecektir.


DC-DC Dönüştürücüler | Anahtarlama Elemanları

Cumali ÖZEL Cumali ÖZEL Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar