Elektrikport.com;elektrik, elektronik ve enerji sektörleri hakkında haber, röportaj, teknik bilgi ve makale yayını yapan, aynı zamanda üniversitesanayi işbirliği kapsamında sektörel firmaları ve üniversite kulüplerini bir araya getirerek sektörde sinerji oluşturmayı hedefleyen bir internet portalıdır. Firma sahiplerinden mühendislere, müteahhitlerden teknisyenlere, satın alma kararını veren yetkililerden son kullanıcılara, akademisyenlerden üniversite öğrencilerine kadar geniş bir kitleye hitap eden Elektrikport.com; üretimden pazarlamaya, teknoloji transferinden ekipmana, insan kaynaklarından bilgi kaynaklarına kadar ilgili herkesin tüm gereksinimlerine çözüm arıyor.

Elektrikport.com,içeriğindeki sektörler ve konularla ilgili olarak yoğun bir haber ve araştırma faaliyeti yürütür. Elektrik dünyasının nabzını tutar, gelişmeleri ve yeni ürünleri tanıtır. Aynı zamanda sektör yetkilileri ile sıcak bir iletişim kurarak iş dünyasındaki sorunları, çözüm önerilerini ve beklentileri aktarır. Üretecinin ürün veya hizmetini, doğru hedef kitle ile buluşturmayı amaçlar; bu yönüyle de işletmelerin iş dinamiklerini, çalışan kesimin de sektörel ihtiyaçlarını aksatmadan sürdürebilmesine imkan tanır.

Tüm üniversite öğrencilerini sektör bilgileriyle donatan; aynı zamanda sektörü geleceğin insan kaynaklarıyla buluşturan Elektrikport.com, bu yönüyle de üniversiteler ve markalar arasında bir köprü kuruyor. Bu buluşmayla elektrik ile ilgili tüm sektörler parlak fikirlere kavuşuyor, kendini geliştirecek, hatta bir anlamda “ArGe” oluşturabilecek bir dinamizm kazanıyor.

Vizyonumuz
Sektöre yön veren, bilgiyi üreten ve paylaşan bir mühendislik portalı olmak.

Misyonumuz
Üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde mühendislik ilkelerine bağlı kalarak doğru, nitelikli ve güvenilir bilgiyi tüm sektör paydaşlarının hizmetine sunmak, üniversite öğrencilerinin iyi yetişmiş birer profesyonel olabilmelerine katkı sağlamak ve sektörler arası bilgi paylaşımını arttırmaktır.