elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

İSO'dan İnovasyon yarışması

İstanbul Sanayi Odası'nın ilk olarak 2009 yılında vermeye başladığı İnovasyon Ödülleri, firmaların rekabet güçlerini yüksek tutmalarına olanak sağlayacak yenilikçi çalışmaları destekliyor.A- A+
24.05.2011 tarihli yazı 2752 kez okunmuştur.

İstanbul Sanayi Odası'ndan yapılan yarışma çağrısına ve açıklamasına aşağıda ulaşabilirsiniz................................................................

"İSO İnovasyon Ödülleri" ile, inovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesi, bu tür yaklaşımların yaygınlaştırılması yoluyla Türk Sanayii'nin inovasyon yetkinliğinin artırılması, bu bağlamda inovasyonun ticari getiri avantajı olarak öne çıkartılması amaçlanmaktadır."İSO İnovasyon Ödülleri" kapsamında, diğer inovasyon ödüllerinden farklı olarak, sadece ticari başarı ve ürüne bakılarak değil sanayi firmaları bünyesinde oluşturulan inovasyon ortamı da "Liderlik", "Stratejik Planlama", "Bilgi", "İnsan Kaynağı", "Süreçler" ve "İş Sonuçları" ana başlıklarında değerlendirecek ve ödüllendirecektir.Ödül başvurusunda bulunan sanayi kuruluşları, başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, inovasyon yetkinlikleri ve geliştirmeye açık alanları konusunda bilgi edinme imkanına da sahip olacaklardır.Ödül Sistemi'nin kurallarını ve işletilmesini düzenlemek üzere hazırlanmış olan "İSO İnovasyon Ödülleri Yönetmeliği" ni buradan indirebilirsiniz.


KİMLER BAŞVURABİLİR?"İSO İnovasyon Ödülleri"ne, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın, Türkiye'de yerleşik tüm sanayi kuruluşları başvurabilir.BAŞVURU SÜRECİBaşvuru İçin Gerekli Bilgi ve DokümanlarBirinci Aşama :


1. Başvuru Formu


2. Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu,


3. Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belge (Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu vb.)


İkinci Aşama :4. Başvuru Kılavuzu (Temel ölçütler hakkında firmanın açıklamalarını ve kanıt doküman listesini içerecek Dosya)


5. Kanıt Doküman Listesi


Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?


Ödül başvurusu iki aşamada gerçekleşir;Birinci Aşama :• Firma iletişim bilgileri, firmanın faaliyette bulunduğu sektör, firma kısa tanıtımı ve firmanın inovatif yönlerinin kısaca anlatıldığı bölümleri


içeren "Başvuru Formu",• Firmanın sanayi firması olduğunu gösteren belge (Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu vb.) ve

• Ödül başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz,


mektup, faks veya e-posta yolu ile aşağıdaki adrese teslim etmelidir.Başvuru Adresi:


İSO İnovasyon Ödülleri Sekreteryası


Genel Sekreterlik


Meşrutiyet Cad. No: 62 Tepebaşı-İSTANBUL


T: 0212 252 29 00 (314)


E-Posta: kobi@iso.org.tr


www.iso.org.tr/inovasyonodulleri


Ödül Başvuru Ücreti: 500 (Beşyüz) TLÖdül Hesap No: "İnovasyon Ödülleri" referansı ile,


İşbankası Beyoğlu Şubesi 1011-1569056 İstanbul Sanayi Odası Hesabıİkinci Aşama :İkinci aşamada, Başvuru Formunu Ödül Sekretaryasına ileten firmalar, ödül takviminde yer alan süre içerisinde, "Başvuru Kılavuzunu" doldurarak oluşturduğu "Başvuru Dosyası"nı, üç (3) nüsha olarak hazırlayarak yine Ödül Sekretaryasına teslim etmelidir. Temel ölçütler hakkında firmanın açıklamalarını içeren "Başvuru Dosyası", ödül değerlendirmelerine temel teşkil edecektir.Başvuruların Yapılması İçin Son Tarih


Başvuruların yapılması için son tarih 15.06.2011 saat 17:00.Başvuru Dosyasının, Ödül Sekreteryası'na teslim edilmesi için son tarih 24.08.2011 saat 17:00.DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirmenin YapılmasıİSO İnovasyon Ödülleri'ne gelen başvurular; ilgili sektörlerden seçilen uzman ve bağımsız değerlendirici grupları tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirici grupları, ilk aşamada Başvuru Dosyası üzerinden, ikinci aşamada ise firma ziyaretleri gerçekleştirerek Değerlendirme Raporlarını oluşturacaklardır.


İnovasyon Ödülleri Yürütme Kurulu (İÖYK) tarafından, Değerlendirme Raporları doğrultusunda, finalistlerin belirlenmesi sonrasında, Jüri değerlendirmeleri gerçekleşecek ve Jüri Karar Toplantısı neticesinde ödül almaya hak kazanan başvurular belirlenecektir.ÖDÜL KATEGORİLERİJüri tarafından ödüle layık görülen firmalara aşağıdaki başlıklarda ödül verilecektir.


• İSO İnovasyon Büyük Ödülü


• Jüri Özel ÖdülüKategori Ödülleri


• İSO İnovasyon Ödülü: Liderlik


• İSO İnovasyon Ödülü: Stratejik Planlama


• İSO İnovasyon Ödülü: Bilgi


• İSO İnovasyon Ödülü: İnsan Kaynağı


• İSO İnovasyon Ödülü: Süreç Yönetimi


• İSO İnovasyon Ödülü: İş Sonuçları


Ödül almaya hak kazanan firmalara, firma tesisleri girişlerine asmak üzere bayrak, ödül beratı ve heykelciği, Ödül Töreni ile verilecek; üzerinde ödül yılı belirtilmiş olan İSO İnovasyon Ödülleri Logosunu firmalarının tanıtımlarında ücretsiz olarak kullanma hakkını elde edeceklerdir. Ayrıca ödül alan tüm firmalar ulusal basında geniş ölçekli olarak duyurulacaktır.

İRTİBATİSO İnovasyon Ödülleri Sekreteryası


Genel Sekreterlik


Meşrutiyet Cad. No: 62 Tepebaşı-İSTANBUL


T: 0212 252 29 00 (314)


E-Posta: kobi@iso.org.tr


www.iso.org.tr/inovasyonodulleri
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.